Εύσημα στην Κύπρο για μέτρα κατά της διαφθοράς

(OnlinEpikairotita) — Τα εύσημα για τα μέτρα που λαμβάνει κατά της διαφθοράς πήρε η Κύπρος στον 3o γύρο αξιολόγησης της συνάντησης των κρατών μελών της GRECO (Group of States Against Corruption).

Η Κύπρος σημείωσε σημαντική πρόοδο, όπως αναφέρει το ΓΤΠ, αφού από το 2011 έχει εφαρμόσει όλες τις συστάσεις που της έγιναν από την GRECO – όπως είναι η ποινικοποίηση των αδικημάτων διαφθοράς και η διαφάνεια στις χρηματοδοτήσεις των πολιτικών κομμάτων.

Τα μέτρα και οι πολιτικές που έθεσε η Κυπριακή Κυβέρνηση στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής κατά της Διαφθοράς, αφορούν κοινές δράσεις κρατικού και ιδιωτικού τομέα όπως: εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού, άμεση εμπλοκή και συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη λήψη συγκεκριμένων δράσεων, εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα, διοργάνωση συνεδρίων για εξεύρεση καλών πρακτικών αντιμετώπισης και θέσπιση κωδίκων δεοντολογίας. Επιπλέον, δημιουργούνται οι δομές για αναθεώρηση και ενίσχυση των επαγγελματικών προτύπων και διαδικασιών σε όλους τους φορείς και τις υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, τη μελέτη και ετοιμασία στατιστικών αναλύσεων ανά έτος και γενικότερα για το σχεδιασμό προγράμματος συνεργασίας δημόσιου – ιδιωτικού τομέα σε θέματα διαφθοράς.

Τον συντονισμό των ανωτέρω θα αναλάβει η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς για την οποία ετοιμάστηκε σχετικό νομοσχέδιο και θα προωθηθεί τις επόμενες μέρες για νομοτεχνικό έλεγχο πριν από τη σύσταση και λειτουργία της.

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της Κύπρου.

Πόθεν έσχες πολιτικών με δήλωση περιουσίας και συζύγων

Περαιτέρω, με βάση τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης για λογοδοσία και διαφάνεια στην πολιτική ζωή, ενισχύθηκε η αποτελεσματικότητα του ελέγχου του πόθεν έσχες των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων και αξιωματούχων με την ανάθεση του ελέγχου σε εγκεκριμένους ελεγκτές, υιοθετήθηκε η δημοσιοποίηση των δηλώσεων της περιουσίας τους, καθώς και η υποβολή δηλώσεων από τις/τους συζύγους των ελεγχόμενων προσώπων.

Όριο ανώτατου ορίου θητειών

Σημαντικά είναι, επίσης, τα νομοθετικά μέτρα που προωθήθηκαν και εκκρεμούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το 2013 και αναφέρονται στη ρύθμιση ανώτατου ορίου συνεχών θητειών στο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας και στο αξίωμα του Βουλευτή, τον περιορισμό της ασυλίας των βουλευτών μόνο σε θέματα ελευθερίας λόγου και άσκησης του δικαιώματος ψήφου και τον καθορισμό των αδικημάτων, για τα οποία μπορεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να διωχθεί ποινικά.

Προστασία προσώπων που καταγγέλλουν πράξεις διαφθοράς

Επιπρόσθετα, για την αποτελεσματική ρύθμιση της διαφθοράς κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο για την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν πράξεις διαφθοράς τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς επίσης και μέτρα επιείκειας για εκείνους που εμπλέκονται, αλλά συνεργάζονται πλήρως με τις αρχές για την πλήρη αποκάλυψη και δίωξη όλων των υπαιτίων πράξεων διαφθοράς.

Δημιουργία μητρώου για lobbying

Ταυτόχρονα, προωθείται νομοσχέδιο που ρυθμίζει τις επαφές σχετικά με το lobbying και τη δημιουργία και διατήρηση μητρώου για την εγγραφή προσώπων που εμπλέκονται στην λήψη δημοσίων αποφάσεων, επί ζητημάτων που άπτονται της εκτελεστικής ή και της νομοθετικής εξουσίας.

Πρόσβαση πολιτών στα δημόσια έγγραφα

Για σκοπούς διαφάνειας και ελέγχου από τους ίδιους τους πολίτες, κατοχυρώνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα πρόσβασης του πολίτη στα δημόσια έγγραφα, επιτρέποντας κατ’ αυτό τον τρόπο τον άμεσο έλεγχο της διοίκησης από τους ίδιους τους πολίτες, διευρύνοντας τη Δημοκρατία και τη διαφάνεια στο τόπο μας.

Δημιουργία ανεξάρτητης ιστοσελίδας για καταγγελίες-πληροφορίες

Επιπρόσθετα, προς διευκόλυνση της υποβολής καταγγελιών ή την παροχή των αναγκαίων πληροφοριών, προωθείται η δημιουργία ανεξάρτητης ιστοσελίδας που θα διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των επώνυμων ή ανώνυμων καταγγελιών ή πληροφοριών.

Καταπολέμηση της χειραγώγησης αθλητικών γεγονότων

Περαιτέρω, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των φαινομένων διαφθοράς στον αθλητισμό ενισχύθηκε το νομοθετικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της χειραγώγησης αθλητικών γεγονότων. Με το νέο νόμο τίθεται η βάση για την προστασία του αθλητισμού από φαινόμενα διαφθοράς, με τη λειτουργία της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού και τη διερεύνηση των υποθέσεων με τη χρήση των νέων πρόσθετων εργαλείων που δίνονται στις διωκτικές αρχές.

Σύσταση Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου στην Αστυνομία

Επιθυμώντας την εκρίζωση της διαφθοράς στην Αστυνομία, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως προχώρησε στη λήψη σειράς νομοθετικών και άλλων μέτρων με σκοπό την πρόληψη και καταπολέμηση του προβλήματος. Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, πρόσφατα συστάθηκε η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου στην Αστυνομία.

Copyright © 2019 OnlinEpikairotita.com

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.