Αδειοδοτήθηκε το Limni Bay Resort του Σιακόλα μέσα σε Natura

Ύστερα από 8 χρόνια.

(OnlinEpikairotita) —  Ύστερα από 8 χρόνια αναμονής, το πολυσυζητημένο έργο Limni Bay Resort της εταιρείας του ομίλου Σιακόλα πήρε την πολεοδομική άδεια ανέγερσης σε χώρο, όπου μέρος του εμπίπτει στη ζώνη Natura 2000.

Η εταιρεία Cyprus Limni Resorts and Golf Courses Plc ανακοίνωσε χθες Τετάρτη (8/8) ότι εξασφάλισε την πολεοδομική αδειοδότηση του έργου Limni Bay Resort, στη Λίμνη, Πόλης Χρυσοχούς, αφού ικανοποίησε πλήρως την εθνική νομοθεσία για το περιβάλλον, καθώς και όλες τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με σκοπό την πλήρη διασφάλιση της ακεραιότητας του οικοτόπου των χελωνών”.

Η προσπάθεια της εταιρείας για εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών για τη μεγάλη αυτή επένδυση η οποία περιλαμβάνει εκτός από δύο γήπεδα γκολφ, πεντάστερο ξενοδοχείο 160 δωματίων, επαύλεις, καταστήματα και άλλες συναφείς ανάπτυξης, χρονολογείται από τον Ιούλιο 2008.

Μάλιστα το 2015 το έργο καταγγέλθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επειδή μέρος του εμπίπτει στη ζώνη Natura 2000, με την επιτροπή να προειδοποιεί την κυπριακή κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται να ανάψει το πράσινο φως εάν δεν ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της περιοχής από την επένδυση.

Το έργο

Η προτεινόμενη ανάπτυξη αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία 2 γηπέδων γκολφ (18 οπές ανά γήπεδο), Club Houses, αθλητικές εγκαταστάσεις, καταστήματα, χώρους στάθμευσης, πεζόδρομους, ποδηλατοδρόμους και οικιστικές μονάδες και ξενοδοχειακή μονάδα δυναμικότητας 160 δωματίων.

Το έργο χωροθετείται εντός της περιοχής Νatura 2000 «Πόλις-Γιαλιά», στην περιοχή της προβλήτας όπου παλιότερα γινόταν η μεταφορά του εξορυγμένου χαλκού και θείου. Επίσης, εντός της περιοχής του δικτύου Natura προτείνεται όπως ανεγερθεί μέρος των χώρων των διαμερισμάτων του ξενοδοχείου.

Η περιοχή αποτελεί κύρια παραλία ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta.

Περιλαμβάνει σε μεγάλη έκταση αμμοθινικό οικοσύστημα, μικρά υγροτοπικά συστήματα στις εκβολές ποταμών και τεχνητά-ανθρωπογενή οικοσυστήματα. Είναι μια από τις πιο σημαντικές παραλίες οωτοκίας των χελώνων στην Κύπρο.

Το συνολικό μέγεθος της γης που αναμένεται να καταλάβει το προτεινόμενο έργο για το ένα γκολφ ανέρχεται στα 1.602,743 τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) και για το δεύτερο γκολφ ανέρχεται στα 1.474,868 τ.μ.

Η ευρύτερη περιοχή μελέτης χωρίζεται σε 3 υποπεριοχές:

  • τη νότια όπου βρίσκεται ο κρατήρας και γινόταν η εξόρυξη του υλικού,
  • το πεδινό τμήμα που βρίσκεται λίγο βορειότερα στο σημείο που υπάρχουν οι εγκαταστάσεις της παραγωγικής διαδικασίας, οι λίμνες των τελμάτων, τα εγκαταλελειμμένα υποστατικά και τα βοηθητικά κτίρια
  • στην παράκτια περιοχή όπου γινόταν η εξαγωγή του μεταλλεύματος.

Οι όροι της ΕΕ

Μεταξύ των όρων που έχει θέσει η ΕΕ και ακολούθησε η περιβαλλοντική αρχή είναι:

  • Στο χώρο της παραλίας να μην κατασκευαστεί ο δρόμος ο οποίος θα εξυπηρετεί πεζούς και ποδηλάτες.
  • Τα έργα υποδομής και εκσκαφών, σε ότι αφορά το βόρειο μέρος της ανάπτυξης, ιδιαίτερα οι οπές του γηπέδου γκολφ που χωροθετούνται εντός της περιοχής Νatura 2000), να διεξαχθούν εκτός περιόδου φωλεοποίησης των χελώνων (Μάιο-Οκτώβριο).
  • Χρήση της προβλήτας: Η προβλήτα να είναι απόλυτα σκοτεινή και η χρήση της να περιορίζεται μόνο κατά τη διάρκεια της μέρας και μόνο για σκοπούς περιπάτου. Δεν επιτρέπεται η πρόσδεση σκαφών ή άλλων πλοιαρίων, εκτός από περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
  • Χρήση φωτισμού ασφαλείας με υπέρυθρο φάσμα, καθώς το υπέρυθρο φως δεν είναι εντός του ορατού φάσματος χελωνών και του ανθρώπου.
  • Ο άμεσος φωτισμός που θα προκύπτει από τη λειτουργία να έχει μηδενική επίδραση προς την παραλία.
  • Θα προσληφθεί και εργοδοτηθεί από την περιβαλλοντική αρχή κατάλληλο πτυχιούχο άτομο, το οποίο θα έχει την εποπτεία για την εφαρμογή των όρων και μέτρων που περιλαμβάνονται στη γνωμάτευση της περιβαλλοντικής αρχής και παρακολούθηση για την ορθή υλοποίηση τους καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας του έργου.
  • Να διαθέτει αρχείο το οποίο θα μπορούν οι αρμόδιες υπηρεσίες να έχουν πληροφόρηση.

Για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών του έργου προβλέπεται επίσης η κατασκευή μονάδας τριτοβάθμιας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, υποσταθμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), διυλιστηρίου νερού, δεξαμενών αποθήκευσης πόσιμου νερού, τεχνητών λιμνών για την αποθήκευση του επεξεργασμένου νερού καθώς και του νερού που θα προκύπτει από την αποστράγγιση του γηπέδου γκολφ, ενώ προβλέπεται επίσης η κατασκευή δικτύου αγωγών μεταφοράς ανακυκλωμένου νερού από την τριτοβάθμια επεξεργασία στην περιοχή Πελαθούσας.

Επιπρόσθετα, στο προτεινόμενο έργο περιλαμβάνονται χώροι δημόσιου πρασίνου συνολικής έκτασης περίπου 138,200 τ.μ. για το γκολφ 6 και 131,100 τ.μ για το γκολφ.

Copyright © 2019 OnlinEpikairotita.com

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.