Αναστολή με χρηματική εγγύηση στην Εθνική Φρουρά

army

Πάνε για ψήφιση στη Βουλή τα νέα και ακόμα πιο περιοριστικά μέτρα, με τα οποία θα επιχειρηθεί η αντιμετώπιση του φαινόμενου της φυγοστρατίας στην Κύπρο.

Το Υπουργείο Άμυνας κατάθεσε χθες στη Βουλή δύο νομοσχέδια που προβλέπουν την υποχρεωτική καταβολή χρηματικής εγγύησης για αναστολή και την απαγόρευση έκδοσης δελτίου υγείας σε αθλητές που δεν υπηρετούν τη θητεία τους.

Το πρώτο νομοσχέδιο, υπό τον τίτλο «Ο περί της Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019», θα υποχρεώνει τους στρατεύσιμους να καταβάλουν χρηματικό ποσό ως εγγύηση, σε περίπτωση που θέλουν να αναβάλουν την στρατιωτική τους θητεία.

Η χρηματική εγγύηση θα κατακρατείται σε περίπτωση που δεν θα παρουσιάζονται κατά την ημερομηνία λήξης της προσωρινής απόλυσης που έλαβαν.

Το δεύτερο νομοσχέδιο, με τίτλο «ο περί ΚΟΑ (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019», θα απαγορεύει την έκδοση δελτίου υγείας σε αθλούμενο στρατεύσιμο, που απολύθηκε προσωρινά είτε ως ακατάλληλος για στράτευση είτε λόγω χορηγηθείσας αναβολής εκπλήρωσης της υποχρέωσής του για στρατιωτική υπηρεσία λόγω νοσήματος/πάθησης που σχετίζονται με την ψυχική του υγεία.

Cyprus Army
[Photo Credits: Ministry of Defence Cyprus]
Επιπλέον, το Υπουργείο Άμυνας κατέθεσε και ένα τρίτο νομοσχέδιο, με το οποίο θα επιτρέπεται η μερική απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα για τους στρατιωτικούς.

Με το εν λόγω νομοσχέδιο, τροποποιείται το άρθρο 54 του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, ούτως ώστε, ο υπουργός Άμυνας να δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και αφού λάβει υπόψη τις απόψεις του Αρχηγού, να χορηγεί άδεια σε μέλος του Στρατού για μερική απασχόληση υπό όρους και προϋποθέσεις και εφόσον η συγκεκριμένη απασχόληση δεν θα επηρεάσει άμεσα ή έμμεσα την εκτέλεση των καθηκόντων του στην Ε.Φ. και δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητά του.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου, το υπουργείο Άμυνας αποφάσισε την τροποποίηση της νομοθεσίας αφού εξέτασε διάφορα αιτήματα μελών του Στρατού και αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν και εφαρμόζονται για τους δημόσιους υπαλλήλους, τους εκπαιδευτικούς και τους αστυνομικούς.

Τα τρία νέα νομοσχέδια θα συζητηθούν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας την Πέμπτη (13/6) στις 9:00 και αναμένεται να τεθούν ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής την Παρασκευή (14/6).

Copyright © 2019 OnlinEpikairotita.com