Κύπρος

Άνοιξαν οι αιτήσεις για τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας 2020

Στα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας μπορούν να συμμετάσχουν συγγραφείς και εικονογράφοι.

Οι πολιτιστικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοίνωσαν τη Δευτέρα την έναρξη υποβολής αιτήσεων για τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας των εκδόσεων του 2020.

Τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας της Κύπρου, τα οποία πραγματοποιούνται από το 2010, θα απονεμηθούν και φέτος σε οκτώ κατηγορίες, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι 8 κατηγορίες

Οι κατηγορίες στις οποίες θα απονεμηθούν τα Κρατικά Βραβεία είναι οι ακόλουθες:

 • Ποίηση
 • Μυθιστόρημα
 • Διήγημα/Νουβέλα
 • Μελέτη (μονογραφία)/Δοκίμιο για τη λογοτεχνία
 • Βραβείο Νέου Λογοτέχνη (μέχρι 35 ετών για Ποίηση, Μυθιστόρημα, Διήγημα/Νουβέλα)
 • Λογοτεχνία για μικρά παιδιά (Ποίηση/Πεζογραφία)
 • Λογοτεχνία για μεγάλα παιδιά και εφήβους (Ποίηση/Πεζογραφία)
 • Εικονογράφηση Λογοτεχνικού Βιβλίου για παιδιά και εφήβους (Ποίηση/Πεζογραφία)

Υποψήφια για βράβευση είναι τα έργα που θα εκδοθούν από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, θα κατατεθούν στην Κυπριακή Βιβλιοθήκη μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2021 (είτε θα έχουν εκδοθεί στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό) και θα φέρουν ως χρονολογία έκδοσής τους το έτος 2020.

Οι συγγραφείς και εικονογράφοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό για τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας για εκδόσεις 2020, θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση συγκατάθεσης (Έντυπο ΚΒΛ1) και να την καταθέσουν, μαζί με τα βιβλία τους, στην Κυπριακή Βιβλιοθήκη.

Προϋποθέσεις υποψηφιότητας

Υποψήφια για βράβευση σε όλες τις κατηγορίες είναι τα έργα που θα εκδοθούν από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, θα κατατεθούν στην Κυπριακή Βιβλιοθήκη μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2021 (είτε θα έχουν εκδοθεί στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό) και θα φέρουν ως χρονολογία έκδοσής τους το έτος 2020.

Έργα στα οποία δεν είναι εκτυπωμένη η χρονολογία έκδοσής τους δεν είναι υποψήφια.

Περαιτέρω, για να θεωρούνται υποψήφια για βράβευση τα έργα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Όλα τα υποψήφια έργα (περιλαμβανομένων και των έργων που κρίνονται στην κατηγορία της Εικονογράφησης) πρέπει να είναι γραμμένα στην πανελλήνια δημοτική ή στην κυπριακή διάλεκτο.
 • Σε όλα τα υποψήφια έργα πρέπει να δηλώνεται ξεκάθαρα το όνομα του συγγραφέα (κατηγορίες 1-7) και του εικονογράφου (κατηγορία 8).
 • Το κείμενο των υποψήφιων έργων πρέπει να είναι το πρωτότυπο και όχι μετάφραση.
 • Δεν θα πρέπει να έχουν δημοσιευτεί προηγουμένως είτε ως αυτοτελείς εκδόσεις είτε ολόκληρα, ως μέρος άλλων έργων που έχουν εκδοθεί στο παρελθόν.
 • Στις κατηγορίες 1-7 ο συγγραφέας και στην κατηγορία 8 ο εικονογράφος πρέπει να είναι Κύπριος υπήκοος ή να είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου, δηλαδή να είναι:
  (α) είτε κάτοχος πιστοποιητικού/δελτίου μόνιμης διαμονής (για πολίτες της Ε.Ε. ή μέλη των οικογενειών τους οποιασδήποτε ιθαγένειας),
  (β) είτε σε θέση να πιστοποιήσει με οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό μέσο ότι έχει διαμείνει νόμιμα και αδιάλειπτα στην Κυπριακή Δημοκρατία για τα τελευταία πέντε έτη (για πολίτες της Ε.Ε.),
  (γ) είτε να απολαμβάνει καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος (για 2 πολίτες τρίτων χωρών),
  (δ) είτε να είναι κάτοχος άδειας μετανάστευσης στην Κυπριακή Δημοκρατία και παράλληλα να μπορεί να πιστοποιήσει με οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό μέσο ότι έχει διαμείνει στην Κυπριακή Δημοκρατία τα πέντε τελευταία έτη (για πολίτες τρίτων χωρών), το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του έτους που έπεται του έτους έκδοσης.
  Αποτελεί εξαίρεση η υποκατηγορία Μελέτη για τη Λογοτεχνία (μονογραφία) για την οποία δεν θα ισχύει περιορισμός ως προς την υπηκοότητα ή τη διαμονή των συγγραφέων, νοουμένου ότι οι μελέτες θα αφορούν στη λογοτεχνία της Κύπρου.
 • Ο συγγραφέας (στις κατηγορίες 1-7) και ο εικονογράφος (στην κατηγορία 8) πρέπει να είναι εν ζωή κατά την ημερομηνία της κρίσης του έργου του.
 • Ο συγγραφέας/εικονογράφος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει και παραδώσει και αποστείλει στην Κυπριακή Βιβλιοθήκη τη Δήλωση Συγκατάθεσης (Έντυπο ΚΒΛ1), με την οποία συγκατατίθεται να τύχουν επεξεργασίας δικά του δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις υποψηφιότητας σε σχέση με θέματα υπηκοότητας/μόνιμης διαμονής του.
  Νοείται ότι, στις περιπτώσεις των εικονογραφημένων έργων που είναι υποψήφια στις κατηγορίες Λογοτεχνία για Μικρά Παιδιά ή Λογοτεχνία για Μεγάλα Παιδιά και Εφήβους, ο/η εικονογράφος θα πρέπει να καταθέτει ξεχωριστή Δήλωση Συγκατάθεσης προκειμένου να είναι το βιβλίο υποψήφιο και στην κατηγορία Εικονογράφηση Λογοτεχνικού Έργου για Παιδιά και Εφήβου

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα των Πολιτιστικών Υπηρεσιών

Copyright © 2020 OnlinEpikairotita.com

Show More

oestaff

Το OnlinEpikairotita.com είναι μία ανεξάρτητη ενημερωτική ιστοσελίδα που παράγει πρωτογενές υλικό, αναδεικνύει απόψεις και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων της επικαιρότητας.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
Close