Κύπρος

Άρχισε η ανανέωση αδειών κυκλοφορίας για το 2019

(OnlinEpikairotita) — Άρχισε σήμερα η ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας οχημάτων στην Κύπρο για το 2019. 

Οι ιδιοκτήτες μπορούν να ανανεώσουν την άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων τους χωρίς επιβάρυνση, από τις 7 Ιανουαρίου μέχρι και τις 11 Μαρτίου.

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, στις ανανεώσεις αδειών κυκλοφορίας που θα γίνονται μετά την προθεσμία θα επιβάλλεται χρηματική επιβάρυνση.

Συγκεκριμένα, οι οδηγοί θα πρέπει να πληρώσουν το άθροισμα του ποσού των 10 ευρώ και του ποσού που ισούται με το 10% της άδειας κυκλοφορίας που αντιστοιχεί στο οφειλόμενο ποσό για το τρέχον έτος.

Σύμφωνα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ) του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, οι άδειες κυκλοφορίας μπορούν να ανανεώνονται για χρονική περίοδο τριών, έξι, εννέα και δώδεκα μηνών.

Η ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας μπορεί να γίνει από:  

  • το διαδίκτυο (http://rtd.mcw.gov.cy)
  • τις εμπορικές τράπεζες
  • τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ)
  • τα επαρχιακά γραφεία του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (ΤΤΥ)
  • τα επαρχιακά γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ)

Για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας θα πρέπει να υπάρχει πιστοποιητικό καταλληλότητας σε ισχύ και ασφάλεια του οχήματος.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι, από τις 12 Μαρτίου θα ξεκινήσει έλεγχος από την Αστυνομία και το ΤΟΜ και όσοι κυκλοφορούν με οχήματα που δεν έχουν την ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας θα καταγγέλλονται.

Διακοπή άδειας ή καταστροφή οχήματος

Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ότι σε περιπτώσεις καταστροφής του οχήματος τους ή μη πρόθεσης για ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας θα πρέπει να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις για να απαλλαγούν από τη καταβολή τελών.

Αναλυτικότερα, για τους ιδιοκτήτες που το όχημα τους έχει καταστραφεί θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση ακύρωσης εγγραφής του οχήματος (έντυπο ΤΟΜ 98Α) μαζί με το «Πιστοποιητικό Καταστροφής» στα επαρχιακά γραφεία του ΤΟΜ ή του ΚΕΠ ή του ΤΤΥ.

Το «Πιστοποιητικό Καταστροφής» εκδίδεται από τις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων οχημάτων.

Για τους οδηγούς που είχαν ανανεώσει την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος τους κατά το 2018, αλλά δεν προτίθενται να την ανανεώσουν για το 2019 θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση ακινητοποίησης του οχήματος (έντυπο ΤΟΜ12Α), στο γραφεία του ΤΟΜ.

Τέλος, καλό είναι να γνωρίζεται πως δεν θα γίνεται αποστολή ειδοποίησης προς τους εγγεγραμμένους ιδιοκτήτες, για την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
Close