Κύπρος

Μέχρι 26,7% θα πάνε οι κοινωνικές ασφαλίσεις σε δύο δεκαετίες

(OnlinEpikairotita) — Άλλες τέσσερις αυξήσεις έπονται μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες για τα ποσοστά εισφοράς στις κοινωνικές ασφαλίσεις. 

Η αύξηση των ποσοστών εισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ), που θα εφαρμοσθεί την 1η Ιανουαρίου 2019, δεν θα είναι η μοναδική που θα δούμε να εφαρμόζεται στην Κύπρο.

Τα ποσοστά εισφοράς που τη δεδομένη στιγμή βρίσκονται στο 20,2% για τους υπαλλήλους και στο 19,2% για τους αυτοεργοδοτούμενους, θα φτάσουν στο 26,7% και στο 25,7%, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσα στα επόμενα είκοσι χρόνια, δηλαδή την περίοδο από το 2019 μέχρι το 2039, θα ακολουθήσουν άλλες τέσσερις αυξήσεις.

Ακολουθεί ο πίνακας με τις αλλαγές που θα εφαρμοσθούν στα ποσοστά εισφοράς των κοινωνικών ασφαλίσεων μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες (2019-2039).

ποσοστά εισφοράς κοινωνικών ασφαλίσεων
Στον πίνακα βλέπετε τις αλλαγές που θα εφαρμοσθούν στα ποσοστά εισφοράς των κοινωνικών ασφαλίσεων, από το 2019 μέχρι το 2039 . [Table Credits: ONLINEPIKAIROTITA – Source: Social Insurance Services, Cyprus Gov]
Από τους εργαζόμενους με υποχρεωτική ασφάλιση, αυτοί που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι οι αυτοεργοδοτούμενοι, αφού η εισφορά που θα δίνουν το 2039 θα είναι αυξημένη κατά 5% από ότι είναι τώρα.

 

Αναλυτικότερα οι διαφοροποιήσεις των ποσοστών εισφοράς στο ΤΚΑ θα έχουν ως εξής:

Για μισθωτούς

 • 21,5%, από το οποίο 8,3% καταβάλλεται από τον μισθωτό, 8,3% από τον εργοδότη
  και 4,9% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από το έτος εισφορών που αρχίζει
  κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019
 • 22,8%, από το οποίο 8,8% καταβάλλεται από τον μισθωτό, 8,8% από τον εργοδότη
  και 5,2% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από το έτος εισφορών που αρχίζει
  κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2024
 • 24,1%, από το οποίο 9,3% καταβάλλεται από τον μισθωτό, 9,3% από τον εργοδότη
  και 5,5% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από το έτος εισφορών που αρχίζει
  κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2029
 • 25,4%, από το οποίο 9,8% καταβάλλεται από τον μισθωτό, 9,8% από τον εργοδότη
  και 5,8% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από το έτος εισφορών που αρχίζει κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2034
 • 26,7%, από το οποίο 10,3% καταβάλλεται από τον μισθωτό, 10,3% από τον εργοδότη
  και 6,1% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από το έτος εισφορών που αρχίζει
  κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2039

Για μισθωτούς που καλύπτονται από επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων χωρίς ο ίδιος να εισφέρει σ’ αυτό

 • 21,5%, από το οποίο 4,2% καταβάλλεται από τον μισθωτό, 12,4% από τον εργοδότη
  και 4,9% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από το έτος εισφορών που αρχίζει
  κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019
 • 22,8%, από το οποίο 4,45% καταβάλλεται από τον μισθωτό, 13,15% από τον εργοδότη
  και 5,2% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από το έτος εισφορών που αρχίζει
  κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2024
 • 24,1%, από το οποίο 4,7% καταβάλλεται από τον μισθωτό, 13,9% από τον εργοδότη
  και 5,5% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από το έτος εισφορών που αρχίζει
  κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2029
 • 25,4%, από το οποίο 4,95% καταβάλλεται από τον μισθωτό, 14,65% από τον εργοδότη
  και 5,8% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από το έτος εισφορών που αρχίζει
  κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2034
 • 26,7%, από το οποίο 5,2% καταβάλλεται από τον μισθωτό, 15,4% από τον εργοδότη
  και 6,1% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από το έτος εισφορών που αρχίζει
  κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2039.

Για αυτοτελώς εργαζομένους

 • 20,5%, από το οποίο 15,6% καταβάλλεται από τον ίδιο και 4,9% από το Πάγιο Ταμείο
  της Δημοκρατίας, από την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφορών 2019
 • 21,8%, από το οποίο 16,6% καταβάλλεται από τον ίδιο και 5,2% από το Πάγιο Ταμείο
  της Δημοκρατίας, από την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφορών 2024
 • 23,1%, από το οποίο 17,6% καταβάλλεται από τον ίδιο και 5,5% από το Πάγιο Ταμείο
  της Δημοκρατίας, από την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφορών 2029
 • 24,4%, από το οποίο 18,6% καταβάλλεται από τον ίδιο και 5,8% από το Πάγιο Ταμείο
  της Δημοκρατίας, από την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφορών 2034
 • 25,7%, από το οποίο 19,6% καταβάλλεται από τον ίδιο και 6,1% από το Πάγιο Ταμείο
  της Δημοκρατίας, από την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφορών 2039

Για προαιρετικά ασφαλισμένους εσωτερικού

 • 18,4%, από το οποίο 14% καταβάλλεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο και 4,4% από
  το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφορών 2019
 • 19,7%, από το οποίο 15% καταβάλλεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο και 4,7% από
  το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφορών 2024
 • 21% ,από το οποίο 16% καταβάλλεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο και 5% από
  το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφορών 2029
 • 22,3%, από το οποίο 17% καταβάλλεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο και 5,3% από το
  Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφορών 2034
 • 23,6%, από το οποίο 18% καταβάλλεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο και 5,6% από
  το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφορών 2039

Για προαιρετικά ασφαλισμένους εξωτερικού

 • 21,5%, από το οποίο 16,6% καταβάλλεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο και 4,9%
  από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από το έτος εισφορών που αρχίζει κατά ή μετά
  την 1η Ιανουαρίου 2019
 • 22,8%, από το οποίο 17,6% καταβάλλεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο και 5,2%
  από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από το έτος εισφορών που αρχίζει κατά ή μετά
  την 1η Ιανουαρίου 2024
 • 24,1%, από το οποίο 18,6% καταβάλλεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο και 5,5%
  από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από το έτος εισφορών που αρχίζει κατά ή μετά
  την 1η Ιανουαρίου 2029
 • 25,4%, από το οποίο 19,6% καταβάλλεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο και 5,8%
  από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από το έτος εισφορών που αρχίζει κατά ή μετά
  την 1η Ιανουαρίου 2034
 • 26,7%, από το οποίο 20,6% καταβάλλεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο και 6,1%
  από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από το έτος εισφορών που αρχίζει κατά ή μετά
  την 1η Ιανουαρίου 2039
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
Close