Κύπρος

Αύξηση κοινωνικών ασφαλίσεων από 1η Ιανουαρίου 2019

(OnlinEpikairotita) — Αυξημένες κατά 1,3% θα είναι οι εισφορές των κοινωνικών ασφαλίσεων από τον νέο χρόνο. 

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημέρωσαν, με ανακοίνωση τους στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, ότι τα ποσοστά εισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) θα αλλάξουν από την 1η Ιανουαρίου του 2019.

Συγκεκριμένα, με τον νέο χρόνο τα ποσοστά της εισφοράς κοινωνικών ασφαλίσεων θα αυξηθούν κατά 1,3% σε σύγκριση με τα υφιστάμενα.

Η αλλαγή αφορά τόσο τους υποχρεωτικά ασφαλισμένους (μισθωτούς και αυτοτελώς εργαζόμενους), όσο και τους προαιρετικά (εσωτερικού και εξωτερικού).

Αναλυτικότερα, τα ποσοστά εισφοράς για τους υποχρεωτικά ασφαλισμένους θα έχουν ως εξής:

  • Μισθωτοί: 21,5%, από το οποίο 8,3% καταβάλλεται από τον μισθωτό, 8,3% από τον εργοδότη και 4,9% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.
  • Μισθωτοί που καλύπτονται από επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων και δεν εισφέρουν σε αυτό: 21,5%, από το οποίο 4,2% καταβάλλεται από τον μισθωτό, 12,4% από τον εργοδότη και 4,9% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.
  • Αυτοτελώς εργαζόμενοι: 20,5%, από το οποίο 15,6% καταβάλλεται από τον ίδιο και 4,9% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Επίσης, τα ποσοστά εισφοράς για τους προαιρετικά ασφαλισμένους θα έχουν ως εξής:

  • Προαιρετικά ασφαλισμένοι εσωτερικού: 18,4%, από το οποίο 14% καταβάλλεται από το ίδιο τον ασφαλισμένο και 4,4% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.
  • Προαιρετικά ασφαλισμένοι εξωτερικού: 21,5%, από το οποίο 16,6% καταβάλλεται από το ίδιο τον ασφαλισμένο και 4,9% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.
Οι αλλαγές στο ποσοστό εισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για εργοδότες, μισθωτούς, αυτοτελώς εργαζόμενους και προαιρετικά ασφαλισμένους. [Source: Social Insurances Services, Cyprus Gov]
Αξίζει να αναφέρουμε ότι τα πιο πάνω ποσοστά θα ισχύουν από το 2019 μέχρι και το 2023, όταν και θα γίνει εκ νέου αύξηση των ποσοστών εισφοράς στο ΤΚΑ.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
Close