Κλίμα & Περιβάλλον

Άρχισε η υποβολή αιτήσεων για δωρεάν δενδρύλλια – «Φυτεύω για το Κλίμα»

Την έναρξη υποβολής αιτήσεων για δωρεάν παροχή δενδρυλλίων στο πλαίσιο του προγράμματος «Φυτεύω για το Kλίμα» ανακοίνωσε το Τμήμα Δασών.

Το πρόγραμμα δενδροφυτεύσεων εξαγγέλθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2019 από τον υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστα Καδή, προκειμένου η Κύπρος να συμβάλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για τη φετινή φυτευτική περίοδο ξεκίνησε σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις 8 Νοεμβρίου 2019.

Στόχος του προγράμματος «Φυτεύω για το Kλίμα» είναι η διασφάλιση της επιτυχούς υλοποίησης των πρωτοβουλιών δενδροφύτευσης που έχουν αναληφθεί την τελευταία περίοδο, μέσα από τον συντονισμό, την κατάρτιση και την έμπρακτη στήριξη όλων των φορέων που τις έχουν εξαγγείλει.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα έντυπα των αιτήσεων από τους κατά τόπους δασικούς σταθμούς ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος Δασών.

Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει είτε σε έντυπη μορφή, στους κατά τόπους δασικούς σταθμούς, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στο έντυπο της αίτησης αλλά και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δασών.

Δικαιούχοι δωρεάν δενδρυλλίων του προγράμματος «Φυτεύω για το Kλίμα» είναι δημόσιοι φορείς και οργανωμένα σύνολα των πιο κάτω κατηγοριών:

  • Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμοι και Κοινότητες)
  • Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Σχολικές Μονάδες)
  • Άλλες Κυβερνητικές Υπηρεσίες (Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αστυνομία, Εθνική Φρουρά, Νοσοκομεία κτλ.)
  • Εκκλησιαστικές Αρχές (Εκκλησίες, Εξωκλήσια, Μοναστήρια)
  • Άλλα Οργανωμένα Σύνολα και Πρωτοβουλίες Πολιτών που αποδεδειγμένα έχουν εξασφαλίσει κατάλληλη γη για δενδροφύτευση
Διαβάστε περισσότερα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
Close