Κύπρος

Διαδικασία επί παραβάσει κατά Κύπρου-Μάλτας για «χρυσά διαβατήρια» εκκινεί η Κομισιόν

Προθεσμία δύο μηνών για τις κυβερνήσεις της Κύπρου και της Μάλτας να απαντήσουν στις προειδοποιητικές επιστολές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Τρίτη ότι κινεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Κύπρου και της Μάλτας, εκδίδοντας προειδοποιητικές επιστολές σχετικά με τα συστήματα χορήγησης ιθαγένειας σε επενδυτές, τα λεγόμενα «χρυσά διαβατήρια». Οι κυβερνήσεις των δύο χωρών έχουν προθεσμία δύο μηνών για να δώσουν εξηγήσεις και σε περίπτωση που δεν είναι ικανοποιητικές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη για το συγκεκριμένο ζήτημα και να παραπέμψει το θέμα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

«Η Επιτροπή θεωρεί ότι η χορήγηση από τα εν λόγω κράτη μέλη της υπηκοότητάς τους —και, συνεπώς, της ενωσιακής ιθαγένειας— ως αντάλλαγμα για προκαθορισμένη πληρωμή ή επένδυση και χωρίς να υπάρχει πραγματικός δεσμός με τα οικεία κράτη μέλη, δεν συνάδει με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα, υπονομεύει την ακεραιότητα του καθεστώτος της ενωσιακής ιθαγένειας που προβλέπεται στο άρθρο 20 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.», ανέφερε το γραφείο τύπου της ΕΕ σε δελτίο τύπου.

Όταν ένα κράτος μέλος χορηγεί ιθαγένεια, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο καθίσταται αυτομάτως πολίτης της ΕΕ και συνεπώς έχει όλα τα ευρωπαϊκά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας, διαμονής και εργασίας εντός της ΕΕ ή το δικαίωμα ψήφου σε δημοτικές εκλογές και ευρωεκλογές. Κατά συνέπεια, τα αποτελέσματα των συστημάτων χορήγησης ιθαγένειας σε επενδυτές δεν περιορίζονται στα κράτη μέλη που τα εφαρμόζουν, ούτε είναι ουδέτερα σε σχέση με τα άλλα κράτη μέλη και την ΕΕ στο σύνολό της.

«Η χορήγηση της ενωσιακής ιθαγένειας ως αντάλλαγμα για προκαθορισμένες πληρωμές ή επενδύσεις χωρίς να υπάρχει πραγματικός δεσμός με τα οικεία κράτη μέλη υπονομεύει την ουσία της ενωσιακής ιθαγένειας.», επισήμανε η ΕΕ.

Τι σημαίνει η διαδικασία επί παραβάσει

Η διαδικασία επί παραβάσει είναι ο τρόπος με τον οποίο η Κομισιόν εγκαλεί κράτη μέλη τα οποία παραβιάζουν το δίκαιο της ΕΕ. Η διαδικασία μπορεί να φτάσει μέχρι και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο, αν και πολλές υποθέσεις επιλύονται με συμμόρφωση πολύ πιο πριν.

Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας είναι η επίσημη επιστολή με την οποία η Κομισιόν ζητά εξηγήσεις από το κράτος μέλος. Αν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση, η Κομισιόν αποστέλλει επίσημο αίτημα συμμόρφωσης, γνωστή ως αιτιολογημένη γνώμη. Αν πάλι εντός δύο μηνών δεν υπάρξει συμμόρφωση, η υπόθεση οδηγείται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το οποίο μπορεί να επιβάλει κυρώσεις στο κράτος μέλος.

Όσον αφορά πιθανές νομοθετικές ρυθμίσεις, κοινοτικές πηγές που παρακολουθούν το θέμα σημειώνουν πως αυτές θα μπορούσαν να είναι κοινές πανευρωπαϊκές πρακτικές και κανονισμοί ασφαλείας για τέτοια προγράμματα τις οποίες θα μπορούσε να προτείνει η Κομισιόν προς έγκριση στο Συμβούλιο της ΕΕ και το Κοινοβούλιο.

Ήδη μετά την πολύκροτη έκθεση του 2019, ειδικοί σε θέματα τέτοιων προγραμμάτων από όλα τα κράτη μέλη (και από την Κύπρο) συμμετείχαν σε μια σειρά συναντήσεων με την Κομισιόν καταθέτοντας τις θέσεις τους, ενώ μέχρι την 1η Οκτωβρίου βρισκόταν σε εξέλιξη δημόσια διαβούλευση μέσω της ιστοσελίδας της Κομισιόν. Κάτι που ενδεχομένως σημαίνει πως μια τέτοια νομοθετική πρόταση βρίσκεται στα σκαριά και θα παρουσιαστεί σύντομα.

Η χορήγηση ιθαγένειας σε επενδυτές στην ΕΕ

Τα συστήματα χορήγησης ιθαγένειας σε επενδυτές επιτρέπουν σε ένα πρόσωπο να αποκτήσει νέα ιθαγένεια με μόνη βάση πληρωμές ή επενδύσεις. Τα συστήματα αυτά είναι διαφορετικά από τα συστήματα χορήγησης άδειας διαμονής σε επενδυτές (ή «χρυσές βίζες»), τα οποία επιτρέπουν σε υπηκόους τρίτων χωρών, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να αποκτήσουν άδεια διαμονής σε χώρα της ΕΕ.

Οι προϋποθέσεις απόκτησης και απώλειας της εθνικής ιθαγένειας ρυθμίζονται από το εθνικό δίκαιο κάθε κράτους μέλους, με την επιφύλαξη της τήρησης του ενωσιακού δικαίου. Δεδομένου ότι η ιθαγένεια κράτους μέλους αποτελεί τη μόνη προϋπόθεση για την ενωσιακή ιθαγένεια και για την πρόσβαση στα δικαιώματα που παρέχονται από τις Συνθήκες, η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τα συστήματα που χορηγούν σε επενδυτές την ιθαγένεια των κρατών μελών.

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button