Δωρεάν Wi-Fi σε 142 χωριά!

Wifi
[Photo Credits: rawpixel]

(OnlinEpikairotita) — Πέραν των 100.000 κάτοικοι της υπαίθρου θα εξυπηρετούνται από το δωρεάν Wi-Fi που θα εφαρμοσθεί το προσεχές μέλλον. 

Το τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και η εταιρεία «COSMOS COMPUTERS A.E.B.E» υπέγραψαν την Παρασκευή (30/11) σύμβαση για την ανάπτυξη νησίδων ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Το δωρεάν Wi-Fi αναμένεται να εφαρμοσθεί σε 142 δήμους και κοινότητες των αγροτικών περιοχών και θα εξυπηρετήσει περισσότερους από 100.000 κατοίκους.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, το κόστος του έργου θα φτάσει μέχρι €450.000 και θα συγχρηματοδοτηθεί κατά 47% από το κράτος και κατά 53% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Καθεστώς 7.3, ‘Αναβάθμιση της υπάρχουσας υποδομής ευρυζωνικού διαδικτύου μέσα από την παροχή ασύρματης πρόσβασης σε κεντρικά σημεία των αγροτικών περιοχών’, του Μέτρου 7 «Βασικές Υπηρεσίες και Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές».

Το μέτρο εφαρμόζεται από τη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, με Διαχειριστική Αρχή το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, και Αρχή Πληρωμών τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών.

Copyright © 2019 OnlinEpikairotita.com