Παιδεία

Επιχορήγηση για αγορά laptop σε μαθητές Β΄ Γυμνασίου

Την παροχή κρατικής χορηγίας ύψους €400 για αγορά φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή (laptop) σε μαθητές Β’ τάξης Γυμνασίου ανακοίνωσε την Παρασκευή το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Η χορηγία θα δοθεί σε μαθητές που φοιτούν στη Β΄ τάξη δημόσιων Γυμνασίων και ιδιωτικών σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, τα οποία είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο, αλλά και σε μαθητές της προπαρασκευαστικής τάξης των εσπερινών Γυμνασίων-Λυκείων, οι οποίοι λαμβάνουν οι ίδιοι ή οι οικογένειες τους δημόσιο βοήθημα ή το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται πως η εφαρμογή του προγράμματος επιχορήγησης ηλεκτρονικών υπολογιστών εντάσσεται στο πλαίσιο του βασικού στόχου του υπουργείου για αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος και παροχή ποιοτικής παιδείας.

«Ο στόχος αυτός αποτελεί και µία από τις βασικότερες και συνεχείς προκλήσεις στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν και να δώσουν λύσεις οι σύγχρονες κοινωνίες, καθώς οι νέοι μας καλούνται να προετοιμαστούν για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον.», προστίθεται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για τη διαδικασία της επιχορήγησης ηλεκτρονικών υπολογιστών στον λειτουργό της Διεύθυνσης Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, Ιωάννη Ιωάννου, στο τηλέφωνο 22800667 και για τις τεχνικές προδιαγραφές του υπολογιστή στο τηλέφωνο 22306030 και ή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Διαβάστε περισσότερα

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
Close