Πολιτική

Έγκριση για προστασία πρώτης κατοικίας στην Ελλάδα από Κομισιόν

Το πρόγραμμα προστασίας της πρώτης κατοικίας στην Ελλάδα, που αφορά τη στήριξη νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των ενυπόθηκων δανείων τους, ενέκρινε την Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σε σχετική ανακοίνωση, η Κομισιόν αναφέρει ότι το πρόγραμμα έχει ετήσιο προϋπολογισμό 132 εκατομμύρια ευρώ και θέτει αυστηρά κριτήρια επιλεξιμότητας, ώστε να διασφαλίζεται ότι απευθύνεται μόνο σε όσους το έχουν ανάγκη.

Τα κριτήρια επιλεξημότητας αφορούν την αξία της πρώτης κατοικίας και του εισοδήματος του δανειολήπτη.

Οι επιλέξιμοι δανειολήπτες θα λάβουν επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο 20% έως 50% της μηνιαίας πληρωμής του δανείου, ανάλογα με το εισόδημά τους, υπό την προϋπόθεση ότι: (α) τα δάνειά τους είναι εξασφαλισμένα έναντι της κύριας κατοικίας τους, και (β) συνεχίζουν να πληρώνουν το υπόλοιπο μέρος της μηνιαίας πληρωμής τους.

Σε περίπτωση που ο δανειολήπτης σταματήσει να εξυπηρετεί το δάνειο του, προβλέπεται ότι η τράπεζα θα μπορεί να ξεκινήσει τον πλειστηριασμό του ακινήτου. Όπως εξηγείται, όλες οι τράπεζες θα πρέπει να αναδιαρθρώσουν τα δάνεια των επιλέξιμων δανειοληπτών σύμφωνα με τις ίδιες απαιτήσεις που ορίζει το κράτος.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, όσον αφορά τα άτομα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, το μέτρο δεν συνεπάγεται κρατική ενίσχυση.

Όσον αφορά τις τράπεζες που χορήγησαν τα δάνεια, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το καθεστώς θα προσφέρει ένα έμμεσο πλεονέκτημα διότι αυξάνει το ποσό αποπληρωμής που οι τράπεζες είναι πιθανό να λάβουν από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Περαιτέρω, η αξιολόγηση της Επιτροπής έδειξε ότι αυτή η έμμεση ενίσχυση δεν θα δημιουργούσε αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, επειδή η ενίσχυση περιορίζεται στα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου της να εξασφαλίσει ότι οι δανειολήπτες δεν θα χάσουν το σπίτι στο οποίο ζουν.

Επιπλέον, δεδομένου ότι όλες οι τράπεζες που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ αυτών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το καθεστώς είναι καλά στοχοθετημένο και περιορισμένο σε χρόνο και πεδίο εφαρμογής, όπως απαιτείται από τους κανόνες της ΕΕ.

Τέλος, το πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλει στη μείωση του υψηλού φόρτου των μη εξυπηρετούμενων δανείων στον ελληνικό τραπεζικό τομέα.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
Close