Κύπρος

Εκπαιδευτικά σεμινάρια για αφερεγγυότητα από Ανώτατο και ΔΝΤ

Θα γίνει παρουσίαση για τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία και τις πιθανές επιπτώσεις στην Κύπρο.

Σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων με θέμα την αφερεγγυότητα και με εμπειρογνώμονες εκπαιδευτές από ΗΠΑ και Ιρλανδία διοργανώνει το τμήμα Επιμόρφωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, σε συνεργασία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται από τις 9 μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου 2019, στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Σε αυτά θα λάβουν μέρος δικαστές Επαρχιακών Δικαστηρίων, νομικοί λειτουργοί του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Πρωτοκολλητές και λειτουργοί της Κεντρικής Τράπεζας, όπως επίσης και του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι εμπειρογνώμονες εκπαιδευτές των σεμιναρίων, οι δικαστές Leif Clark από τις Η.Π.Α και η Marie Baker από την Ιρλανδία θα παρουσιάσουν, με τρόπο πρακτικό και διαδραστικό, το πλαίσιο της Αφερεγγυότητας και συγκεκριμένα πρόνοιες που αφορούν τον περί Εταιρειών Νόμο που σχετίζεται με το Διορισμό Εξεταστών και τον περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων Νόμο σε σχέση με Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής.

Επίσης, θα γίνει παρουσίαση για τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία και τις πιθανές επιπτώσεις στην Κύπρο σε σχέση με τους υπό αναφερόμενους νόμους.

Copyright © 2020 OnlinEpikairotita.com

Show More

oestaff

Το OnlinEpikairotita.com είναι μία ανεξάρτητη ενημερωτική ιστοσελίδα που παράγει πρωτογενές υλικό, αναδεικνύει απόψεις και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων της επικαιρότητας.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
Close