Κύπρος

Ελεύθερη διαμονή και διακίνηση Βρετανών στην Κύπρο, σε περίπτωση άτακτου Brexit

Ψηφίστηκε ομόφωνα από την ολομέλεια της Βουλής η νομοθεσία που ρυθμίζει το δικαίωμα της ελεύθερης διαμονής και διακίνησης των υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου και της Βορείου Ιρλανδίας στην Κύπρο, σε περίπτωση άτακτου Brexit.

Με τον νόμο που ψήφισε η Βουλή θεσπίζεται το νομοθετικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο, στην περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  χωρίς  την  επίτευξη  σχετικής συμφωνίας  αποχώρησης,  να  διασφαλίζονται  τα δικαιώματα  ελεύθερης  κυκλοφορίας  και  διαμονής  των υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας και των εξαρτώμενων  μελών  των  οικογενειών  τους, οι  οποίοι διέμεναν ή θα επιλέξουν να διαμένουν στη Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι την ημερομηνία αποχώρησης αυτού.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικών της Βουλής προς την Ολομέλεια της Βουλής, επιπρόσθετα, ο σκοπός και οι επιδιώξεις του νόμου είναι η θεσμοθέτηση της διαδικασίας εξασφάλισης εγγράφων διαμονής από τους εν λόγω υπηκόους, καθώς και της ακολουθητέας διαδικασίας για τη χορήγησή τους.

Στην Έκθεση αναφέρεται επίσης πως η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας επισήμανε στην Επιτροπή ότι η τήρηση της αρχής της αμοιβαιότητας αποτελεί προϋπόθεση, για να τεθεί σε εφαρμογή ο προτεινόμενος νόμος, και γι’ αυτό με βάση τις πρόνοιες του νόμου προτείνεται όπως αυτός τεθεί σε ισχύ σε ημερομηνία η οποία θα καθοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων τα μέτρα που θα ληφθούν από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Επιπρόσθετα, η ίδια εκπρόσωπος ενημέρωσε την Επιτροπή ότι με βάση τις πιο πρόσφατες εξελίξεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραχωρήθηκε παράταση της προβλεπόμενης προθεσμίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς οποιαδήποτε συμφωνία μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2019 και, σε περίπτωση που η προθεσμία εκπνεύσει, θα επέλθει αυτόματα η αποχώρηση αυτού χωρίς συμφωνία.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσαν ανάμεσα σε άλλα στην Επιτροπή ότι, κατόπιν προτροπής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα πλείστα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν θεσπίσει μέτρα στη βάση της αρχής της αμοιβαιότητας, με στόχο τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο στην περίπτωση της αποχώρησής του από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να έχει προηγηθεί η έγκριση συμφωνίας αποχώρησης.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών κατέθεσαν στην Επιτροπή στοιχεία, βάσει των οποίων διαφαίνεται η πρόθεση του Ηνωμένου Βασιλείου να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών που διαμένουν στο έδαφός του υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν σήμερα.

Με τον νόμο παρέχεται δυνατότητα στην αρμόδια αρχή να λαμβάνει απόφαση σύμφωνα με την οποία δε θα αποδέχεται τα δελτία ταυτότητας των υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου για σκοπούς εξόδου και εισόδου από και στη Δημοκρατία.

 Επίσης με βάση τον νόμο, τα οποία εν ισχύ έγγραφα διαμονής, που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συνεχίσουν να ισχύουν μέχρι την ημερομηνία λήξης τους, μόνο στις περιπτώσεις που στα εν λόγω έγγραφα καταγράφεται ημερομηνία λήξης.

Καλωσορίζει η Βρετανία

Το Ηνωμένο Βασίλειο καλωσόρισε την ψήφιση από τη βουλή του νόμου με τον οποίο ρυθμίζεται το δικαίωμα υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην περίπτωση εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία.

Καλωσορίζουμε την ομόφωνη έγκριση από την ολομέλεια της βουλής του κυβερνητικού νομοσχεδίου που εγγυάται πως ακόμα και σε περίπτωση ενός Brexit χωρίς συμφωνία, οι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου που ζούσαν νόμιμα στην Κύπρο πριν το Brexit θα διατηρήσουν τα πολιτικά τους δικαιώματα εδώ, αναφέρεται σε ανάρτηση στον λογαριασμό της βρετανικής Υπάτης Αρμοστείας στο Twitter.

 

Ακόμη εκφράζονται ευχαριστίες προς την κυπριακή κυβέρνηση και προς τους βουλευτές για την ανταπόδοση της δέσμευσης του Ηνωμένου Βασιλείου έναντι των πολιτών της ΕΕ που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Εξάλλου η βρετανική Υπάτη Αρμοστεία υπενθυμίζει τους υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου ότι πρέπει να κάνουν αίτηση για διαμονή στην Κύπρο πριν το Brexit.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
Close