Γιατί ο Αθλητικός ψυχολόγος είναι σημαντικός για έναν αθλητή;

Όσα εξαρτύονται από μας τους ίδιους, ξεκινούν από τη ψυχοσύνθεσή μας, «εκ των έσω», και με σωστή-επαγγελματική καθοδήγηση έχεις το πλεονέκτημα για επιτυχία.

Αθλητικός ψυχολόγος

Ο ρόλος του αθλητικού ψυχολόγου είναι πολυεπίπεδος, αφού ο τομέας της αθλητικής ψυχολογίας περιλαμβάνει θέματα που σχετίζονται με όσους ασχολούνται με συστηματικά και οργανωμένα σπορ.

Δηλαδή: αθλητές, προπονητές, διοικούντες και γονείς.

Ένας αθλητικός ψυχολόγος έχει ως κύριο μέλημά του να βοηθήσει τόσο τους αθλητές όσο και τους προπονητές τους να φτάσουν στην κορυφαία απόδοση είτε συμβουλευτικά, είτε χρησιμοποιώντας διάφορες ψυχολογικές τεχνικές.

Ο αθλητικός ψυχολόγος μπορεί να βοηθήσει τους αθλητές σε θέματα όπως:

  • μείωση του του άγχους και των ανησυχιών
  • συγκέντρωση
  • διαχείριση της πίεσης
  • αύξηση της αυτοπεποίθησης
  • τοποθέτηση στόχων
  • ψυχολογική ανάκαμψη μετά από τραυματισμό
  • δυνατότητα διαχείρισης ενός ανεπιτυχούς αποτελέσματος
  • βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων

Γιατί είναι σημαντική η συμβολή ενός αθλητικού ψυχολόγου σε μια ακαδημία;
Έρευνες δείχνουν ότι από τον μικρότερο σε ηλικία αθλητή και ανεξαρτήτως επιπέδου, η εξάσκηση των ψυχολογικών τεχνικών έχει μεγάλα οφέλη.

Παράλληλα, οι μικροί αθλητές μέσω ομαδικών συναντήσεων μπορούν να μάθουν τις κύριες ψυχολογικές τεχνικές τις οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν σε όλη την αθλητική τους πορεία.

Με εξατομικευμένη προσέγγιση και μέσω συμβουλευτικής καθοδήγησης, μπορούν να προταθούν λύσεις σε ζητήματα που απασχολούν τους νεαρούς αθλητές.

Η συμβολή του αθλητικού ψυχολόγου, δεν επεμβαίνει στο έργο των προπονητών αλλά το ενισχύει. Συνεπώς, είναι στο χέρι του κάθε αθλητή και κυρίως του προπονητή εάν επιθυμούν να ενσωματώσουν την Ψυχολογική προετοιμασία στην καθημερινή προπόνηση τους.

Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από ποικίλες δράσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αλλά και την εκμάθηση τεχνικών, με τις οποίες ο αθλητής μαθαίνει να ελέγχει την ψυχολογία του στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Κι εφόσον, όσα εξαρτύονται από μας τους ίδιους, ξεκινούν από τη ψυχοσύνθεσή μας, «εκ των έσω», η σωστή και επαγγελματική καθοδήγηση είναι το πλεονέκτημα που θα οδηγήσει στην επιτυχία.

Copyright © 2019 OnlinEpikairotita.com