Οι ημερομηνίες εξέτασης συντάξεων, επιδομάτων και βοηθημάτων

Kratika Epidomata

(OnlinEpikairotita) — Τις ημερομηνίες εξέτασης των αιτήσεων για συντάξεις, επιδόματα και βοηθήματα, ανακοίνωσαν οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ). 

Οι Υπηρεσίες εκδίδουν εβδομαδιαίως ανακοίνωση με τις ημερομηνίες εξέτασης των αιτήσεων για τις συντάξεις, τα επιδόματα και τα βοηθήματα, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται περαιτέρω εξυπηρέτηση των πολιτών που είναι δικαιούχοι.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση των ΥΚΑ:

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

  • Εξετάζονται οι αιτήσεις όσων μισθωτών τερματίστηκε η απασχόληση τους και η περίοδος ανεργίας τους άρχισε στις 03/07/2018.
  • Εξετάζονται οι περιπτώσεις όσων ήδη λαμβάνουν επίδομα ανεργίας το οποίο αφορά την περίοδο ανεργίας Αυγούστου – Σεπτεμβρίου του 2018.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΩ ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΥ
Εξετάζονται οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί Νοέμβριο του 2017. Σημειώνεται ότι, υπάρχει αριθμός αιτήσεων που έχουν υποβληθεί πριν την πιο πάνω ημερομηνία για τις οποίες όμως δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η εξέταση διότι οι εργοδότες δεν έχουν αποστείλει ακόμη τα στοιχεία που τους έχουν ζητηθεί.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 15/06/2018.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαρτίου-Απριλίου 2018, νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε Ιατρικό Συμβούλιο.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Φεβρουαρίου – Απριλίου 2018, νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε Ιατρικό Συμβούλιο.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαρτίου 2018.

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Εξετάζονται οι ιεραρχικές προσφυγές Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2018.

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων οι αιτητές αποκτούν δικαίωμα Απρίλιο του 2018.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων οι αιτητές αποκτούν δικαίωμα Ιούνιο του 2018.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΕΙΑΣ

  • Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα σύζυγος δε λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαΐου 2018.
  • Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα σύζυγος λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαρτίου – Απριλίου 2018.

ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΗΔΕΙΑΣ

  • Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα λάμβανε σύνταξη χηρείας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Απριλίου 2018.
  • Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη, δεν είχε σύζυγο και το αίτημα για βοήθημα κηδείας προέρχεται από άλλο πρόσωπο που ανέλαβε τα έξοδα της κηδείας, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Απριλίου 2018.
  • Για τις περιπτώσεις όπου ο αποβιώσας / η αποβιώσασα λάμβανε κοινωνική σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιούνιο 2018.
  • Για άλλες περιπτώσεις (πχ. ο/η αποβιώσας/σα ήταν/δεν ήταν συνταξιούχος και είχε σύζυγο, ο/η αποβιώσας/σα δεν ήταν συνταξιούχος και δεν είχε σύζυγο, ο/η αποβιώσας/σα ήταν νεαρό άτομο, άγαμος/η, και η αίτηση προέρχεται από τον γονέα ή από τα αδέλφια του/της, ο/η αποβιώσας/σα ήταν αγνοούμενος/η) εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαΐου – Ιουνίου 2018.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΡΦΑΝΙΑΣ
Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαΐου 2018.

ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ
Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 31/07/2018.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ:

  • Για πρώτη πληρωμή εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 01/08/2018.
  • Για συνεχόμενες πληρωμές εξετάζονται αιτήσεις για τις οποίες έχουν προσκομιστεί τα αναγκαία στοιχεία (πχ. δήλωση τοκετού) που παραλήφθηκαν Αύγουστο του 2018.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ
Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 16/07/2018.

Αιτήσεις θεσμοθετημένης σύνταξης, χηρείας και ανικανότητας οι οποίες πληρώνονται με βάση τις διμερείς συμβάσεις και τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 883/04:

Θεσμοθετημένη Σύνταξη
Εξετάζονται οι αιτήσεις για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς, για αιτητές με ημερομηνία γεννήσεως το 1953 – 1954.

Σύνταξη Ανικανότητας
Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Αυγούστου του 2018.
Σύνταξη Χηρείας: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Δεκεμβρίου του 2016 – Μαρτίου του 2017 για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς.

Επίδομα Ορφάνιας
Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Σεπτεμβρίου του 2016 – Μαρτίου του 2017 για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς.

Ποινικές Υποθέσεις
Τον Ιούλιο του 2018 (τελευταία στοιχεία) εκκρεμούσαν 3657 ποινικές υποθέσεις εκ των οποίων οι 2318 αφορούν εργοδότες και οι 1369 αφορούν αυτοτελώς εργαζόμενους.

Copyright © 2019 OnlinEpikairotita.com