Γραφήματα

Η αιμοδοσία στην Κύπρο

Η αιμοδοσία αποτελεί ίσως την μαζικότερη εθελοντική πράξη προσφοράς και ευθύνης των πολιτών της Κύπρου. Στο γράφημα βλέπετε τα δεδομένα που συλλέξαμε, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button