Γραφήματα

Η αιμοδοσία στην Κύπρο

Η αιμοδοσία αποτελεί ίσως την μαζικότερη εθελοντική πράξη προσφοράς και ευθύνης των πολιτών της Κύπρου. Στο γράφημα βλέπετε τα δεδομένα που συλλέξαμε, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη.

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button