Γραφήματα

Infographics: Εξαφανισμένες γυναίκες στην Κύπρο — από 1990 μέχρι Απρίλιο 2019

Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης των θυμάτων του Νικόλα Μεταξά, ανατρέξαμε στις εξαφανίσεις γυναικών που διέμεναν στην Κύπρο από το 1990 μέχρι τον Απρίλιο του 2019.

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button