Κύπρος

Μόνο ηλεκτρονικά η «απλή» εξάλειψη υποθήκης

Οι ενυπόθηκοι δανειστές δεν θα μπορούν πλέον να προβαίνουν σε «απλή» εξάλειψη υποθήκης με υποβολή αίτησης στα κατά τόπους επαρχιακά κτηματολογικά γραφεία, παρά μόνο ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι από την 3η Φεβρουαρίου 2020 η «απλή» εξάλειψη υποθηκής, η οποία δεν συνδέεται με οποιαδήποτε δικαιοπραξία, θα διενεργείται από τους ενυπόθηκους δανειστές μόνο ηλεκτρονικά.

Στην ανακοίνωση, το αρμόδιο τμήμα αναφέρει από την ημερομηνία αυτή, καμία αίτηση για «απλή» εξάλειψη υποθήκης ως αναφέρεται πιο πάνω, δε θα γίνεται αποδεκτή στα κατά τόπους επαρχιακά κτηματολογικά γραφεία.

[Screenshot: DLS PORTAL]

Η ηλεκτρονική διαδικασία γίνεται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών για διευκόλυνση των ενυπόθηκων δανειστών, έτσι ώστε να αποφεύγεται η φυσική παρουσία των ιδίων ή των αντιπροσώπων τους στα επαρχιακά κτηματολογικά γραφεία.

Copyright © 2020 OnlinEpikairotita.com

Show More

oestaff

Το OnlinEpikairotita.com είναι μία ανεξάρτητη ενημερωτική ιστοσελίδα που παράγει πρωτογενές υλικό, αναδεικνύει απόψεις και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων της επικαιρότητας.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
Close