Νέος υπουργός Δικαιοσύνης ο Γιώργος Σαββίδης

Ο δικηγόρος Γιώργος Σαββίδης, που εργάζεται στη Λεμεσό και κατάγεται από την Αμμόχωστο, είναι ο εκλεκτός του Προέδρου Αναστασιάδη για τη διαδοχή του Ιωνά Νικολάου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο Πρόεδρος προτίμησε έναν μάχιμο δικηγόρο και η πλάστιγγα έγειρε προς τον δικηγόρο Γεώργιο Σαββίδη, του οποίου ο πατέρας είχε υπηρετήσει από ανώτατη θέση στο σύστημα απονομής της Δικαιοσύνης, που γνωρίζει εκ των ένδον πως λειτουργεί.

Την Παρασκευή στις 10:30 ο νέος Υπουργός θα δώσει τη νενομισμένη διαβεβαίωση ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Σύντομο βιογραφικό

Ο Γιώργος Σαββίδης είναι ο ιδρυτικός συνεργάτης και διευθύνων σύμβουλος της GEORGE L. SAVVIDES & CO. Εισήχθη στον Δικηγορικό Σύλλογο Κύπρου το 1984, μετά από σπουδές στο Λονδίνο και στο Έξετερ.

Έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα εμπορικού και εταιρικού δικαίου, σε θέματα συγχωνεύσεων, κοινοπραξιών, συμφωνιών μετόχων, εταιρικής χρηματοδότησης, εισαγωγής εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, χρηματοδότησης ναυτιλίας και άλλα.

Ασχολείται κυρίως με εταιρικά, ναυτιλιακά, θέματα φορολογίας, εμπορικά, ασφάλειες και τράπεζες, ενώ είναι συνεργάτης του Chartered Institute of Arbitrators, και μέλος του Αμερικανικού Συλλόγου Δικηγόρων.

Έχει πολλές δημοσιεύσεις, ενώ πραγματοποίησε πολλές παρουσιάσεις και συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια σχετικά με τον διεθνή φορολογικό σχεδιασμό ή τη διαχείριση νομικών εταιρειών.

Copyright © 2019 OnlinEpikairotita.com