Οι όροι της νομοθεσίας για την εποχιακή παιδική εργασία

Ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου κατά την οποία αριθμός μαθητών απασχολείται σε διάφορες εργασίες εποχιακά με απολαβές, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπενθυμίζει τους όρους της σχετικής νομοθεσίας.

Σε ανακοίνωση, αναφέρεται ότι τα παιδιά που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους δεν μπορούν να απασχολούνται σε οποιοδήποτε κλάδο ή εργασία.

Ο μέγιστος χρόνος απασχόλησης για τα παιδιά των 15 και 16 ετών καθορίζεται στις 36 ώρες την εβδομάδα ή 7 ώρες και 15 λεπτά την ημέρα.

Επίσης για τα νεαρά πρόσωπα μεταξύ των ηλικιών 16-18 ετών, ο μέγιστος χρόνος απασχόλησης είναι 38 ώρες εβδομαδιαίως ή 7 ώρες και 45 λεπτά ημερησίως.

Επιπλέον, σημειώνεται πως για κάθε παιδί ή νεαρό πρόσωπο που απασχολείται με απολαβές, ισχύουν για τους εργοδότες οι προβλεπόμενες υποχρεώσεις από τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους για δήλωση πρόσληψης στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και για καταβολή των ανάλογων εισφορών.

Σχετική πληροφόρηση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας κάτω από τον τίτλο «Ενημερωτικός Οδηγός για τους περί Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση Νόμους 2001 και 2012» ή να αποταθείτε στο Τμήμα Εργασίας στο τηλέφωνο 22400807.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς με την Υπηρεσία Επιθεωρήσεων στους αριθμούς 22806231 και 22806250.

Copyright © 2019 OnlinEpikairotita.com