Παράταση παραλαβής αιτήσεων για ετήσια χορηγία σε φιλοζωικές οργανώσεις

ετήσια χορηγία σε φιλοζωικές οργανώσεις

(OnlinEpikairotita) —  Παρατείνεται η παραλαβή των αιτήσεων για παραχώρηση ετήσιας κρατικής χορηγίας σε φιλοζωικές οργανώσεις και καταφύγια ζώων.

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοίνωσε ότι, μετά από αίτημα των φιλοζωικών οργανώσεων, η παραλαβή των αιτήσεων για την ετήσια χορηγία θα παραταθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου 2018.

Η ετήσια χορηγία, η οποία αυξήθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (20/6/2018) σε €100.000, θα κατανεμηθεί σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια που συνδέονται με το μέγεθος, την οικονομική ευρωστία και το εύρος των δραστηριοτήτων του κάθε φορέα (οργάνωσης ή καταφυγίου).

Η παραλαβή-υποβολή της σχετικής αίτησης για παροχή χορηγίας θα γίνεται μόνο από το αρχείο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στην Αθαλάσσα, στην Λευκωσία.

Τα απαιτούμενα παραστατικά για την υποβολή αίτησης:

 • Καταστατικό του φορέα, εφόσον δεν έχει υποβληθεί προηγουμένως.
 • Επίσημο πιστοποιητικό εγγραφής, εφόσον δεν έχει υποβληθεί σε προηγουμένως.
 • Κατάλογος μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα με τα στοιχεία επικοινωνίας τους, ο οποίος να συνοδεύεται από Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης, με αναφορά στις αρχαιρεσίες εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στη χρονική διάρκεια της θητείας αυτού.
 • Έκθεση δράσεων-δραστηριοτήτων του φορέα για το προηγούμενο έτος.
 • Πρόγραμμα δράσεων-δραστηριοτήτων για το τρέχον έτος (οι αναφορές να γίνονται με μετρήσιμα μεγέθη πχ. διενέργεια «Χ» αριθμού στειρώσεων αδέσποτων ζώων)
 • Οικονομική έκθεση/Ισολογισμός λογαριασμών για το προηγούμενο έτος, στην οποία να περιλαμβάνονται, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία (περί Σωματείων και Ιδρυμάτων), τα ακόλουθα:
  (α) Λογαριασμός ακαθάριστου εισοδήματος σωματείου, ιδρύματος, ομοσπονδίας ή ένωσης, ανάλογα με την περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικούς έτους
  (β) Λογαριασμός πιστωτικού υπολοίπου κατά την έναρξη του οικονομικού έτους και όλων των χρημάτων που έχουν εισπραχθεί για λογαριασμό τους κατά τη διάρκεια αυτού
  (γ) Λογαριασμό όλων των χρηματικών ποσών που οφείλονται από αυτά ή που τους οφείλονται και των πληρωμών που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του ίδιου οικονομικού έτους. (για σωματεία, ομοσπονδίες και ενώσεις που έχουν ετήσια έσοδα πέραν των €40.000, απαιτείται η ετοιμασία λογαριασμών ελεγμένων από εγκεκριμένο ελεγκτή σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία. Ενδέχεται να ζητηθούν αποδεικτικά για τεκμηρίωση/επιβεβαίωση/επαλήθευση των υποβληθέντων στοιχείων)
 • Πιστοποιητικό IBAN (IBAN Certificate) επίσημου τραπεζικού λογαριασμού της οργάνωσης με ημερομηνία έκδοσης το πολύ ένα μήνα πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις θα εξετάζονται μόνο εάν συνοδεύονται με όλα τα παραπάνω απαιτούμενα παραστατικά, ενώ η προθεσμία υποβολής θα τηρηθεί αυστηρά χωρίς την παραχώρηση οποιασδήποτε άλλης  παράτασης.

Οι αιτήσεις θα επιλεγούν μετά από αξιολόγηση και οι οργανώσεις-καταφύγια που θα εξασφαλίσουν την χορηγία θα ενημερωθούν από τους αρμόδιους.

Η ετήσια κρατική χορηγία δίνετε ως ένδειξη εκτίμησης της Πολιτείας προς το πολύτιμο έργο των οργανώσεων προστασίας ζώων και θέλησης για ενίσχυση του πλαισίου ευημερίας των ζωών, αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου.

Copyright © 2019 OnlinEpikairotita.com

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.