Κύπρος

Παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων για οικονομική χορηγία από τον ΑΦΚΣ

Την παράταση της φετινής υποβολής αιτήσεων για οικονομική χορηγία στους φοιτητές που παρουσιάζουν σοβαρές δυσκολίες στην συνέχιση της πανεπιστημιακής τους εκπαίδευσης, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Επιτροπή του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (ΑΦΚΣ).

Η υποβολή αιτήσεων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 ξεκίνησε στις 10 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωνόταν στις 30 Νοεμβρίου, εντούτοις η επιτροπή αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία μέχρι την Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου, 2019, (ώρα 23:59).

Σύμφωνα με την Επιτροπή του ΑΦΚΣ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτηση τους μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Φορέα και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Η οικονομική χορηγία αφορά μόνο τα δίδακτρα πανεπιστημίου και ενοίκια του φοιτητή, ενώ η έγκριση κάθε αιτητή και αιτήτριας θα αφορά μόνο για ένα από τα δύο.

Δικαίωμα οικονομικής βοήθειας από τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης έχουν τα άτομα τα οποία:

  • Είναι πολίτες οι οποίοι κατοικούν στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.
  • Τα οικονομικά δεδομένα της οικογένειας είναι τέτοια που καθιστούν αναγκαία τη διακοπή της συνέχισης των σπουδών του παιδιού (θα πρέπει να υποβάλλονται για εξέταση τεκμηριωμένες αιτήσεις που να αποδεικνύουν τη σοβαρότητα τους).
  • Είναι δυσπραγούντα άτομα τα οποία λόγω έκτακτων κοινωνικών περιστατικών ή άλλων εξαιρετικών συμβάντων, που έχουν επισυμβεί μετά την εγγραφή ή την εξασφάλιση θέσης τους σε Πανεπιστήμιο, έχουν επηρεαστεί άμεσα και παρουσιάζουν σοβαρές δυσκολίες στη συνέχιση της πανεπιστημιακής τους εκπαίδευσης.
  • Έχουν συμπληρώσει σχετική αίτηση που δημοσιοποιεί ο Ανεξάρτητος Φορέας Κοινωνικής Στήριξης, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις που αποδεικνύουν τη γνησιότητα των στοιχείων που έχουν δηλωθεί. Ελλιπείς αιτήσεις που δε θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις, θα απορρίπτονται και δε θα γίνονται αποδεκτές.
  • Έχουν εξασφαλίσει εγγραφή/θέση σε πανεπιστημιακό ίδρυμα για Προπτυχιακές σπουδές.
  • Δεν έχει αιτηθεί στην Επιτροπή για οικονομική χορηγία άλλο μέλος της οικογένειας του.

Copyright © 2020 OnlinEpikairotita.com

Show More

oestaff

Το OnlinEpikairotita.com είναι μία ανεξάρτητη ενημερωτική ιστοσελίδα που παράγει πρωτογενές υλικό, αναδεικνύει απόψεις και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων της επικαιρότητας.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
Close