Πολιτική

Q&A για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ!

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε ορισμένες από τις πιο συχνές απορίες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (Copyright Directive) στην ψηφιακή ενιαία αγορά.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κοινοποίησε 25 ερωτοαπαντήσεις, οι οποίες βασίζονται στο περιεχόμενο της αμφιλεγόμενης Ευρωπαϊκής οδηγίας που εγκρίθηκε την Τρίτη (26/3) από την ολομέλεια.

Διαβάστε ολόκληρη την οδηγία του Ευρωκοινοβουλίου εδώ.

Ακολουθούν οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις για τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας.

1. Περί τίνος πρόκειται η οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε επίπεδο ΕΕ;

Η οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελεί μία νέα νομοθετική πράξη της ΕΕ η οποία θα εκσυγχρονίσει τους κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ευρώπη ώστε να συμβαδίζουν με την επιγραμμική πραγματικότητα. Όταν η οδηγία εκδοθεί σε επίπεδο ΕΕ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να την μεταφέρουν στο εθνικό τους νομικό σύστημα.

Στόχος της οδηγίας είναι να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο το οποίο θα ωφελεί ευρύ φάσμα παραγόντων του ψηφιακού περιβάλλοντος, όπως, μεταξύ άλλων, χρήστες του διαδικτύου, καλλιτέχνες, δημοσιογράφους, τον Τύπο, παραγωγούς ταινιών και μουσικούς παραγωγούς, επιγραμμικές υπηρεσίες, βιβλιοθήκες, ερευνητές, μουσεία και πανεπιστήμια.

Η νέα οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας*, μετά την έγκριση και την μεταφορά της, θα παρέχει τα εξής:

 • Δικαιότερους κανόνες για πιο εύρυθμη λειτουργία της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, κυρίως με τη θέσπιση:
  (α) νέου δικαιώματος για τους εκδότες Τύπου ώστε να αμείβονται για τη χρήση εφημερίδων και περιοδικών από παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών
  (β) νέων κανόνων οι οποίοι θα βελτιώσουν τη διαπραγματευτική θέση των δικαιούχων, όπως μουσικών παραγωγών και παραγωγών ταινιών ή εταιρειών συλλογικής διαχείρισης που ενεργούν για λογαριασμό τους, ώστε να διαπραγματεύονται και να αμείβονται για την επιγραμμική εκμετάλλευση του περιεχομένου τους από πλατφόρμες περιεχομένου που αναφορτώνεται από χρήστες· και
  (γ) νέων κανόνων οι οποίοι θα διασφαλίζουν τη δίκαιη αμοιβή μεμονωμένων δημιουργών, όπως συγγραφέων, δημοσιογράφων, μουσικών και ηθοποιών.
 • Μεγαλύτερη διασυνοριακή και επιγραμμική πρόσβαση των πολιτών σε περιεχόμενο που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας: η προς έγκριση οδηγία θα συμβάλλει στην αύξηση της διαθεσιμότητας οπτικοακουστικών έργων σε πλατφόρμες διάθεσης βίντεο κατά παραγγελία, θα διευκολύνει την ψηφιοποίηση και τη διάδοση έργων μη διαθέσιμων στο εμπόριο και θα εξασφαλίζει ότι αντίγραφα έργων τέχνης που έχουν καταστεί κοινό κτήμα μπορούν να εμφανίζονται στο διαδίκτυο ελεύθερα και με πλήρη ασφάλεια δικαίου.
 • Ευρύτερες ευκαιρίες για χρήση υλικού που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για σκοπούς εκπαίδευσης, έρευνας και διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς: οι εξαιρέσεις από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οι οποίες καθιστούν εφικτές τις εν λόγω χρήσεις εκσυγχρονίστηκαν και προσαρμόστηκαν στις τεχνολογικές εξελίξεις, ώστε να επιτρέπονται οι ψηφιακές και διασυνοριακές χρήσεις.
 • Ενίσχυση της οικονομίας των δεδομένων: οι νέοι κανόνες για την εξόρυξη κειμένων και δεδομένων θα δώσουν ώθηση στην ευρωπαϊκή έρευνα και θα δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη της ανάλυσης δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη.
 • 2. Γιατί χρειάζεται να εκσυγχρονιστούν οι κανόνες της ΕΕ για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας;

  Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν αλλάξει τον τρόπο παραγωγής και διανομής δημιουργικού περιεχομένου, καθώς και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτό.

  Ωστόσο, σημαντικά τμήματα του ισχύοντος πλαισίου της ΕΕ στον τομέα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας χρονολογούνται από το 2001, όταν πολλά τμήματα του σημερινού ψηφιακού τοπίου δεν υπήρχαν.

  Αυτό συνεπάγεται ότι οι ισχύοντες κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν είναι πάντα προσαρμοσμένοι στο ψηφιακό τοπίο.

  Πιο συγκεκριμένα, το ισχύον πλαίσιο προβλέπει εξαιρέσεις από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, δεν εξετάζει όμως τις ψηφιακές χρήσεις.

  Κατά συνέπεια, περιορίζονται οι ευκαιρίες εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ερευνητικών ιδρυμάτων ή βιβλιοθηκών να αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, ιδίως σε διασυνοριακό επίπεδο.

  Επιπλέον, τις τελευταίες δεκαετίες έχουν ανακύψει προβλήματα σχετικά με την κατανομή της αξίας στο επιγραμμικό περιβάλλον, τα οποία εξετάζει η οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας*.

  Ειδικότερα, ορισμένες επιγραμμικές υπηρεσίες, οι οποίες επιτρέπουν σε χρήστες να αναφορτώνουν περιεχόμενο προστατευόμενο από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, έχουν πλέον αποκτήσει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη διανομή περιεχομένου που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

  Ταυτόχρονα, οι δημιουργοί του εν λόγω περιεχομένου δεν έχουν πάντα τη δυνατότητα να αποφασίζουν για τη χρήση του περιεχομένου τους από τις προαναφερόμενες υπηρεσίες, ούτε να αμείβονται για τη χρήση αυτή.

  3. Περιορίζουν οι νέοι κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας* τους χρήστες και την ελευθερία τους στο διαδίκτυο;

  Η οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας* δεν περιορίζει την ελευθερία στο διαδίκτυο, ούτε στοχοποιεί τους χρήστες και τη συμπεριφορά τους στο διαδίκτυο, όπως, για παράδειγμα, τη δυνατότητα αναφόρτωσης και κοινοποίησης περιεχομένου. Η ελευθερία της έκφρασης αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως επίσης και η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας.

  Ας πάρουμε ένα παράδειγμα: οι νέοι κανόνες που εφαρμόζονται στην επιγραμμική χρήση εκδόσεων Τύπου θα εφαρμόζονται μόνο σε εμπορικές υπηρεσίες, όπως οι φορείς συγκέντρωσης ειδήσεων, και όχι σε χρήστες. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες του διαδικτύου θα εξακολουθήσουν να μπορούν να κοινοποιούν περιεχόμενο εκδόσεων Τύπου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να δημιουργούν συνδέσμους που οδηγούν σε επιγραμμικές εφημερίδες.

  Οι νέες διατάξεις σχετικά με τις πλατφόρμες περιεχομένου που αναφορτώνεται από χρήστες θα διευκολύνουν τη σύναψη αδειών χρήσης μεταξύ εμπορικών παραγόντων και θα συμβάλλουν στη βελτίωση της αμοιβής των δημιουργών.

  Οι κανόνες αυτοί δεν στοχοποιούν τους χρήστες του διαδικτύου. Οι χρήστες θα ωφελούνται από ευρύ φάσμα κοινών κανόνων, οι οποίοι θα εφαρμόζονται στους χρήστες σε ολόκληρη την ΕΕ και θα διαφυλάσσουν την ελευθερία έκφρασης των χρηστών, όταν αυτοί αναφορτώνουν σε επιγραμμικές πλατφόρμες περιεχόμενο που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

  Θα ωφελούνται επίσης από έναν αξιόπιστο μηχανισμό υποβολής προσφυγών και καταγγελιών, ώστε να προσφεύγουν κατά τυχόν αδικαιολόγητης αφαίρεσης περιεχομένου τους από επιγραμμικές πλατφόρμες.

  4. Θα επιβάλλει η οδηγία* φίλτρα αναφόρτωσης στο διαδίκτυο;

  Όχι. Το κείμενο της πολιτικής συμφωνίας δεν επιβάλλει κανένα φίλτρο αναφόρτωσης ούτε επιβάλλει την υποχρέωση σε πλατφόρμες περιεχομένου που αναφορτώνεται από χρήστες να χρησιμοποιούν συγκεκριμένη τεχνολογία για την αναγνώριση παράνομου περιεχομένου.

  Βάσει των νέων κανόνων, ορισμένες επιγραμμικές πλατφόρμες θα υποχρεούνται να συνάπτουν συμφωνίες παραχώρησης άδειας χρήσης με δικαιούχους, όπως, για παράδειγμα, μουσικούς παραγωγούς ή παραγωγούς ταινιών, για τη χρήση μουσικής, βίντεο ή άλλου περιεχομένου που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

  Εάν δεν έχουν συναφθεί άδειες χρήσης, οι εν λόγω πλατφόρμες θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε εφικτή προσπάθεια ώστε να εξασφαλίζουν ότι δεν είναι διαθέσιμο στον ιστότοπό τους περιεχόμενο που δεν έχει την άδεια των δικαιούχων.

  Η υποχρέωση «καταβολής κάθε εφικτής προσπάθειας» δεν υπαγορεύει τη χρήση κανενός συγκεκριμένου μέσου και καμίας συγκεκριμένης τεχνολογίας.

  Επιπλέον, η εν λόγω υποχρέωση εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις στις οποίες οι επιγραμμικές πλατφόρμες που καλύπτονται από την οδηγία και οι δικαιούχοι δεν έχουν συνάψει συμφωνίες παραχώρησης άδειας χρήσης περιεχομένου προστατευόμενου από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, και μόνο σε συγκεκριμένο περιεχόμενο καθοριζόμενο από τους δικαιούχους.

  Η οδηγία απαγορεύει ρητά στα κράτη μέλη να επιβάλλουν σε επιγραμμικές πλατφόρμες γενική υποχρέωση παρακολούθησης του περιεχομένου που αναφορτώνεται από χρήστες.

  5. Θα εμποδίζει η νέα οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας* τους χρήστες να εκφράζονται στο διαδίκτυο όπως εκφράζονται τώρα; Θα καταργηθούν τα μιμίδια και τα GIF;

  Όχι. Αντιθέτως, η πολιτική συμφωνία επιτρέπει συγκεκριμένα την αναφόρτωση μιμιδίων και άλλου περιεχομένου παραγόμενου από χρήστες για σκοπούς παράθεσης αποσπασμάτων, κριτικής, σχολιασμού, γελοιογραφίας, παρωδίας και μίμησης (όπως GIF ή παρόμοιο περιεχόμενο).

  Οι χρήστες θα εξακολουθήσουν να μπορούν να αναφορτώνουν το εν λόγω περιεχόμενο στο διαδίκτυο, ωστόσο, οι νέοι κανόνες θα αποσαφηνίσουν αυτό το ζήτημα και θα εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

  Έως τώρα, οι εξαιρέσεις από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οι οποίες καθιστούν εφικτές τις εν λόγω χρήσεις ήταν απλώς προαιρετικές και τα κράτη μέλη είχαν την ευχέρεια να μην τις εφαρμόζουν.

  Βάσει της νέας οδηγίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αυτό θα παύσει να ισχύει: όταν εκδοθεί η οδηγία, τα κράτη μέλη θα υποχρεούνται να επιτρέπουν τις εν λόγω χρήσεις. Αυτό αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για την ελευθερία της έκφρασης στο διαδίκτυο.

  6. Με ποιον τρόπο θα αντιμετωπίσουν οι νέοι κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας* την απόκλιση μεταξύ της αμοιβής των δημιουργών και της αμοιβής ορισμένων επιγραμμικών πλατφορμών (το αποκαλούμενο «αξιακό χάσμα» );

  Ένας από τους στόχους της οδηγίας* είναι να διευκολύνει τους δημιουργούς και τους δικαιούχους να διαπραγματεύονται τους όρους εκμετάλλευσης του έργου τους στο διαδίκτυο και να αμείβονται για την επιγραμμική χρήση του περιεχομένου τους από ορισμένες πλατφόρμες βάσει του μοντέλου «περιεχόμενο που αναφορτώνεται από χρήστες».

  Για την ακρίβεια, βάσει των νέων κανόνων για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας*, αυτές οι επιγραμμικές πλατφόρμες θα απαιτείται να συνάπτουν άδειες χρήσης με τους δικαιούχους για τη χρήση περιεχομένου που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

  Εάν δεν έχει συναφθεί άδεια χρήσης (για παράδειγμα, επειδή οι δικαιούχοι δεν το επιθυμούν), οι επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε εφικτή προσπάθεια ώστε να εξασφαλίζουν ότι δεν είναι διαθέσιμο περιεχόμενο το οποίο δεν έχει την άδεια των δικαιούχων και για το οποίο οι δικαιούχοι έχουν γνωστοποιήσει στις πλατφόρμες τις σχετικές και απαραίτητες πληροφορίες.

  Επιπλέον, εάν λάβουν αναφορά υποβαλλόμενη από τους δικαιούχους, οι επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να αφαιρούν το συγκεκριμένο περιεχόμενο χωρίς άδεια από τον ιστότοπό τους.

  Τέλος, προκειμένου να μην επιβαρύνονται υπερβολικά οι μικρές και νέες πλατφόρμες, στο συμφωνηθέν κείμενο της νέας οδηγίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας*, προς έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη, προβλέπεται ειδικό καθεστώς για νεοφυείς και μικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες θα υπόκεινται σε λιγότερο επαχθείς κανόνες (βλ. ερώτηση 9).

  7. Με ποιον τρόπο θα ευνοήσουν τους χρήστες οι νέοι κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας* όσον αφορά τις πλατφόρμες περιεχομένου που αναφορτώνεται από χρήστες;

  Οι νέοι κανόνες* θα παρέχουν στους χρήστες ορισμένες διασφαλίσεις, όταν αυτοί αναφορτώνουν και κοινοποιούν περιεχόμενο σε πλατφόρμες περιεχομένου που αναφορτώνεται από χρήστες.

  Όλοι οι χρήστες, οπουδήποτε κι αν βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούν να βασίζονται σε εξαιρέσεις από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές για την ελευθερία της έκφρασης.

  Η οδηγία* θα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να χρησιμοποιούν ελεύθερα περιεχόμενο για σκοπούς παράθεσης αποσπασμάτων, κριτικής, σχολιασμού, γελοιογραφίας, παρωδίας και μίμησης. Οι εξαιρέσεις αυτές είναι επί του παρόντος προαιρετικές για τα κράτη μέλη.

  Με βάση τους νέους κανόνες*, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν τις εν λόγω εξαιρέσεις στο εθνικό τους νομικό σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίζεται ομοιογενής προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των χρηστών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

  Επί της ουσίας, οι χρήστες θα μπορούν ελεύθερα να αναφορτώνουν και να κοινοποιούν περιεχόμενο στο διαδίκτυο, όπως μιμίδια, GIF και κριτικές/σχολιασμό χωρίς κανέναν φόβο ότι παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε οποιοδήποτε κράτος μέλος.

  Χάρη στη νέα οδηγία*, οι χρήστες θα καλύπτονται αυτομάτως από άδειες χρήσης συναφθείσες μεταξύ δικαιούχων και επιγραμμικών πλατφορμών. Κατά συνέπεια, θα μπορούν να κοινοποιούν και να χρησιμοποιούν στο διαδίκτυο οποιοδήποτε περιεχόμενο, όπως τραγούδια και μουσικά βίντεο, το οποίο καλύπτεται από τις εν λόγω άδειες.

  Στη νέα οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας* θα προβλέπεται επίσης αξιόπιστος μηχανισμός υποβολής καταγγελιών και προσφυγών, ο οποίος θα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να προσφεύγουν κατά τυχόν αδικαιολόγητης αφαίρεσης περιεχομένου τους από επιγραμμικές πλατφόρμες.

  Τα κράτη μέλη θα απαιτείται επίσης να θεσπίσουν μηχανισμούς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που να εγγυώνται ταχεία και αποτελεσματική διαδικασία.

  Η δε προαναφερόμενη διαδικασία δεν θα θίγει το δικαίωμα των χρηστών να προσφεύγουν ενώπιον εθνικών δικαστηρίων για να διεκδικούν τα δικαιώματά τους, όπως προβλέπεται ρητά από τους νέους κανόνες.

  Τέλος, υπενθυμίζεται στην οδηγία* ότι τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να επιβάλλουν γενική υποχρέωση παρακολούθησης στις πλατφόρμες και ότι θα πρέπει να εφαρμόζουν τους νέους κανόνες σε πλήρη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

  Επομένως, οι νέοι κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας* δεν θα περιορίσουν τα δικαιώματα ή τη δημιουργικότητα των χρηστών. Αντιθέτως, θα συμβάλλουν στην ανάδειξη ποικίλου και δημιουργικού υλικού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια δικαίου στους χρήστες και αυξάνοντας την αμοιβή των δημιουργών και όσων επενδύουν σε δημιουργικό περιεχόμενο.

  8. Ποιες υπηρεσίες καλύπτουν οι νέοι κανόνες* όσον αφορά τις πλατφόρμες περιεχομένου που αναφορτώνεται από χρήστες;

  Οι νέοι κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας* όσον αφορά τις πλατφόρμες περιεχομένου που αναφορτώνεται από χρήστες θα καλύπτουν επιγραμμικές υπηρεσίες οι οποίες αποθηκεύουν και παρέχουν δημόσια πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό έργων για κερδοσκοπικούς σκοπούς.

  Ορισμένες επιγραμμικές υπηρεσίες εξαιρούνται ρητά από το πεδίο εφαρμογής της προς έγκριση οδηγίας:

  • Μη κερδοσκοπικές επιγραμμικές εγκυκλοπαίδειες, όπως η Βικιπαίδεια·
  • Μη κερδοσκοπικά εκπαιδευτικά και επιστημονικά αποθετήρια·
   Πλατφόρμες ανάπτυξης και κοινοποίησης λογισμικού ανοικτού κώδικα, όπως το GitHub·
  • Πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως το WhatsApp·
  • Επιγραμμικές αγορές, όπως το eBay·
  • Υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους μεταξύ επιχειρήσεων και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους που επιτρέπουν σε χρήστες να αναφορτώνουν περιεχόμενο για προσωπική τους χρήση, όπως το Dropbox.

  9. Ποιο θα είναι το ειδικό καθεστώς για νεοφυείς και μικρότερες επιχειρήσεις;

  Σύμφωνα με τη νέα οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας*, οι νέες πολύ μικρές και μικρές πλατφόρμες θα ωφελούνται από ελαστικότερο καθεστώς σε περίπτωση που δεν έχει χορηγηθεί άδεια από τους δικαιούχους.

  Αυτό αφορά τις επιγραμμικές πλατφόρμες με παρουσία κάτω από τρία έτη και κύκλο εργασιών χαμηλότερο από 10 εκατομμύρια ευρώ. Οι εν λόγω μικρές επιχειρήσεις, αν δεν συνάψουν άδεια χρήσης με δικαιούχους για τη χρήση περιεχομένου προστατευόμενου από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, θα πρέπει απλώς να αποσύρουν ταχέως από τον ιστότοπό τους τα έργα χωρίς άδεια έπειτα από υποβολή αναφοράς των δικαιούχων.

  Ωστόσο, όταν το κοινό αυτών των μικρών επιχειρήσεων ανέλθει σε 5 εκατομμύρια μοναδικούς θεατές μηνιαίως, τότε και αυτές θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε εφικτή προσπάθεια ώστε να εξασφαλίζουν ότι δεν θα επανεμφανιστούν στο μέλλον στον ιστότοπό τους έργα για τα οποία οι δικαιούχοι έχουν υποβάλει αναφορά.

  10. Τι θα γίνει με τις επιγραμμικές εγκυκλοπαίδειες (όπως η Βικιπαίδεια) οι οποίες βασίζονται σε περιεχόμενο που αναφορτώνεται από χρήστες;

  Οι μη κερδοσκοπικές εγκυκλοπαίδειες, όπως η Βικιπαίδεια, θα εξαιρούνται ρητά από τον ορισμό των «παρόχων υπηρεσιών κοινοποίησης επιγραμμικού περιεχομένου» και, ως εκ τούτου, δεν θα καλύπτονται από τους νέους κανόνες όσον αφορά τις πλατφόρμες περιεχομένου που αναφορτώνεται από χρήστες.

  Επομένως, οι χρήστες του διαδικτύου θα εξακολουθήσουν να αναφορτώνουν περιεχόμενο στη Βικιπαίδεια και σε άλλες παρόμοιες πλατφόρμες, όπως κάνουν σήμερα.

  Ρητά εξαιρούνται και άλλες πλατφόρμες, όπως αγορές, πλατφόρμες ανάπτυξης και κοινοποίησης λογισμικού και ορισμένες υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους.

  11. Πώς θα λειτουργεί το νέο δικαίωμα εκδοτών Τύπου;

  Η ποιοτική δημοσιογραφία αποτελεί βασικό στοιχείο κάθε δημοκρατικής κοινωνίας. Ο κλάδος των εκδόσεων Τύπου χρειάζεται μια δικαιότερη αγορά και το καλύτερο εφικτό περιβάλλον, προκειμένου να αναπτύξει καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα και να συνεχίσει να προσφέρει ποιοτικό επιγραμμικό περιεχόμενο.

  Η νέα οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας* παρέχει στους εκδότες Τύπου νέο δικαίωμα για να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους θέση και να βελτιώσουν την αμοιβή τους, όταν διαπραγματεύονται τη χρήση του περιεχομένου τους από επιγραμμικές πλατφόρμες. Πρόκειται για ένα δικαίωμα παρόμοιο με αυτό που ήδη απολαμβάνουν οι μουσικοί παραγωγοί ή οι παραγωγοί ταινιών.

  Αυτή η βελτιωμένη διαπραγματευτική θέση θα δώσει με τη σειρά της τη δυνατότητα στους εκδότες να διαπραγματεύονται δικαιότερες άδειες χρήσης του περιεχομένου τους. Προκειμένου δε να εξασφαλιστεί ότι το δικαίωμα των εκδοτών Τύπου θα αποφέρει οικονομικά οφέλη και στους δημοσιογράφους, η οδηγία* προβλέπει ότι οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλο μερίδιο των εσόδων που προκύπτουν από τις επιγραμμικές χρήσεις των εκδόσεων Τύπου.

  Οι εν λόγω κανόνες* θα εφαρμόζονται μόνο σε χρήσεις εκδόσεων Τύπου από παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών, ρητά εξαιρουμένων των χρήσεων από μεμονωμένους χρήστες. Κατά συνέπεια, δεν θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο οι χρήστες του διαδικτύου κοινοποιούν εκδόσεις Τύπου. Οι νέοι κανόνες δεν θα επηρεάσουν ούτε τη διαθεσιμότητα πληροφοριών στο διαδίκτυο.

  12. Θα επηρεαστούν οι μικροί και οι αναδυόμενοι εκδότες Τύπου από την μεταρρύθμιση;

  Το νέο δικαίωμα που χορηγείται σε εκδότες Τύπου δυνάμει της προς έκδοση οδηγίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας*, θα τους δώσει τη δυνατότητα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν τις επιγραμμικές χρήσεις των οικείων εκδόσεων Τύπου από πλατφόρμες.

  Οι εκδότες θα μπορούν ελεύθερα να θέτουν τους όρους υπό τους οποίους επιτρέπουν τη χρήση του περιεχομένου τους, δηλαδή η χρήση να είναι δωρεάν ή έναντι αμοιβής, ανάλογα με τα οικεία επιχειρηματικά μοντέλα.

  Κάθε εκδότης, είτε μικρός είτε μεγάλος, ο οποίος παραχωρεί δωρεάν άδειες χρήσης του περιεχομένου του, θα εξακολουθήσει να έχει αυτή τη δυνατότητα.

  13. Δημιουργεί η νέα οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας* «φόρο υπερσυνδέσμων»;

  Όχι, η οδηγία* δεν θα δημιουργήσει φόρο υπερσυνδέσμων.

  Η δημιουργία υπερσυνδέσμων εξαιρείται ρητά από το πεδίο εφαρμογής της νέας οδηγίας*, επομένως όλοι οι χρήστες θα εξακολουθήσουν να μπορούν να δημιουργούν ελεύθερα υπερσυνδέσμους που οδηγούν σε οποιονδήποτε ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων των επιγραμμικών εφημερίδων.

  14. Θα καταργηθεί η χρήση «αποκομμάτων» με τους νέους κανόνες*;

  Όχι. Κατά τη διάρκεια των νομοθετικών διαπραγματεύσεων, οι συννομοθέτες απέκλεισαν ρητά από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας «τις μεμονωμένες λέξεις και τα πολύ σύντομα αποσπάσματα» από εκδόσεις Τύπου, γνωστά στον δημόσιο λόγο και ως «αποκόμματα». Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούν να χρησιμοποιούνται δωρεάν και χωρίς να απαιτείται άδεια. Επιπλέον, οι νέοι κανόνες* θα εφαρμόζονται μόνο σε επιγραμμικές χρήσεις από εμπορικές υπηρεσίες, όπως οι φορείς συγκέντρωσης ειδήσεων, ενώ εξαιρούνται ρητά οι χρήσεις εκδόσεων Τύπου από μεμονωμένους χρήστες.

  15. Με ποιον τρόπο θα ωφελήσει η νέα οδηγία* τη δημοσιογραφία και τους δημοσιογράφους;

  Η οδηγία* αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η ποιοτική δημοσιογραφία στις δημοκρατικές και πλουραλιστικές κοινωνίες. Οι δημοσιογράφοι θα ωφεληθούν, αφενός, από τα έσοδα που προκύπτουν από το νέο δικαίωμα που χορηγείται στους εκδότες Τύπου και, αφετέρου, από τις νέες διατάξεις σχετικά με τη δίκαιη αμοιβή συγγραφέων και ερμηνευτών.

  Η οδηγία* εξασφαλίζει ότι κάθε δημοσιογράφος θα ωφελείται από αυξημένη προστασία σε ολόκληρη την ΕΕ.

  Πιο συγκεκριμένα, το νέο δικαίωμα που χορηγείται στους εκδότες Τύπου* θα έχει θετικές επιπτώσεις στους δημοσιογράφους, επειδή θα διευκολύνει τους εκδότες Τύπου να διαπραγματεύονται με τις επιγραμμικές πλατφόρμες και θα αυξήσει την προβολή των εκδόσεων Τύπου στο διαδίκτυο.

  Οι νέοι κανόνες διασφαλίζουν επίσης ότι οι δημοσιογράφοι θα λαμβάνουν κατάλληλο μερίδιο των εσόδων που προκύπτουν από το νέο δικαίωμα των εκδοτών Τύπου. Επιπλέον, οι δημοσιογράφοι θα καλύπτονται από την αρχή της κατάλληλης και αναλογικής αμοιβής, καθώς και από άλλους κανόνες προστασίας των μεμονωμένων δημιουργών.

  Ειδικότερα, θα ενημερώνονται τακτικά σχετικά με την εκμετάλλευση των άρθρων που συντάσσουν σε εκδόσεις Τύπου (υποχρεώσεις διαφάνειας, βλέπε ερώτηση 15) και θα δικαιούνται πρόσθετο μερίδιο επί των κερδών σε περίπτωση που τα άρθρα τους σημειώσουν απρόσμενη επιτυχία (μηχανισμός προσαρμογής σύμβασης, βλέπε ερώτηση 17).

  16. Με ποιον τρόπο εξασφαλίζει η οδηγία* τη δίκαιη αμοιβή μεμονωμένων δημιουργών και ερμηνευτών;

  Η νέα οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας* έχει ως στόχο να ενισχύσει τη διαπραγματευτική θέση μεμονωμένων δημιουργών, όπως ηθοποιών, μουσικών, δημοσιογράφων και συγγραφέων, όταν αυτοί διαπραγματεύονται με τους αντισυμβαλλομένους τους (εκδότες, παραγωγοί), ώστε να λαμβάνουν δίκαιη αμοιβή για την εκμετάλλευση των έργων και των ερμηνειών τους.

  Περιλαμβάνει πέντε διαφορετικά μέτρα τα οποία αποσκοπούν στην ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης δημιουργών και ερμηνευτών και τα οποία θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά σε ολόκληρη την ΕΕ:

  • Η αρχή της κατάλληλης και αναλογικής αμοιβής δημιουργών.
  • Υποχρέωση διαφάνειας ώστε να βοηθούνται οι δημιουργοί να έχουν πρόσβαση σε περισσότερη ενημέρωση σχετικά με την εκμετάλλευση των έργων και των ερμηνειών τους.
  • Μηχανισμός αναπροσαρμογής σύμβασης ώστε οι δημιουργοί να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν δίκαιο μερίδιο, όταν η αρχικά συμφωνηθείσα αμοιβή είναι δυσανάλογα χαμηλή σε σύγκριση με την επακόλουθη επιτυχία του έργου ή της ερμηνείας τους.
  • Μηχανισμός ανάκλησης δικαιωμάτων ο οποίος δίνει στους δημιουργούς τη δυνατότητα να ανακαλούν τα δικαιώματά τους όταν τα έργα τους παύουν να αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης.
  • Διαδικασία επίλυσης διαφορών για τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές.

  17. Με ποιον τρόπο θα επιτύχουν οι νέοι κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας* μια δικαιότερη ισορροπία στις σχέσεις μεταξύ των δημιουργών και των αντισυμβαλλομένων τους;

  Σύμφωνα με τους νέους κανόνες*, οι οντότητες (π.χ. παραγωγοί ταινιών, μουσικοί παραγωγοί ή εκδότες) στις οποίες οι δημιουργοί (π.χ. ηθοποιοί, μουσικοί, δημοσιογράφοι και συγγραφείς) έχουν εκχωρήσει τα δικαιώματά τους θα πρέπει να κοινοποιούν στους δημιουργούς τις πληροφορίες που αφορούν τη χρήση των έργων τους, ιδίως όσον αφορά τα έσοδα που προκύπτουν.

  Οι δημιουργοί θα έχουν καλύτερη ενημέρωση σχετικά με την εκμετάλλευση των έργων τους και θα είναι σε καλύτερη θέση να εκτιμούν την οικονομική αξία των έργων τους, καθώς και να λαμβάνουν δικαιότερη αμοιβή για αυτά.

  Για παράδειγμα, χάρη στους νέους κανόνες* προς έγκριση, ο σεναριογράφος θα ενημερώνεται τακτικά από τον παραγωγό σχετικά με την εκμετάλλευση της ταινίας στην οποία συνεισέφερε, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων που προκύπτουν.

  Εάν η ταινία σημειώσει απρόσμενη επιτυχία από την οποία προκύψουν πολύ μεγαλύτερα έσοδα από τα αρχικά προσδοκώμενα, η σχετική ενημέρωση μπορεί να αποτελέσει τη βάση επανεξέτασης της αμοιβής του σεναριογράφου μέσω μηχανισμού αναπροσαρμογής σύμβασης (βλέπε ερώτηση 18).

  18. Σε τι συνίσταται ο μηχανισμός αναπροσαρμογής σύμβασης; Μήπως παρεμβαίνει στη συμβατική ελευθερία;

  Ο μηχανισμός αναπροσαρμογής σύμβασης (ή «ρήτρα ευπώλητου») θα δίνει τη δυνατότητα στον δημιουργό, για παράδειγμα, στον συγγραφέα ή τον μουσικό του οποίου το έργο ή η ερμηνεία σημείωσε απρόσμενη επιτυχία, να λαμβάνει πρόσθετο μερίδιο από την εν λόγω επιτυχία, αν η αρχικά συμφωνηθείσα αμοιβή είναι σαφώς δυσανάλογη σε σύγκριση με τα έσοδα που προκύπτουν.

  Ο εν λόγω μηχανισμός υπάρχει σε αρκετά κράτη μέλη εδώ και καιρό, τώρα όμως επεκτείνεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν παρεμβαίνει στη συμβατική ελευθερία, καθώς σκοπός του είναι να αποκαθιστά την αρχική ισορροπία της σύμβασης προς όφελος των δημιουργών. Θα εφαρμόζεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις με στόχο τη διασφάλιση της δικαιοσύνης.

  Χάρη στον μηχανισμό αυτόν, ο σεναριογράφος θα μπορεί επίσης να αιτείται πρόσθετη αμοιβή από τον παραγωγό, όταν αποδεικνύεται ότι η συμφωνηθείσα αμοιβή είναι δυσανάλογα χαμηλή σε σύγκριση με τα έσοδα που προκύπτουν από την ταινία.

  19. Σε τι συνίσταται ο μηχανισμός ανάκλησης και γιατί χρειάζεται;

  Τα έργα που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δημιουργούνται για να χρησιμοποιούνται από κοινό και για να κοινοποιούνται σε αυτό. Κάθε έργο που δεν αποτελεί αντικείμενο εκμετάλλευσης είναι απώλεια για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό.

  Ωστόσο, ορισμένα έργα εγκλωβίζονται σε μακροπρόθεσμες συμβάσεις και οι δημιουργοί δεν μπορούν τα επαναδιαπραγματευθούν, ακόμη και αν αυτά δεν αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης.

  Ο μηχανισμός ανάκλησης θα δίνει στους δημιουργούς τη δυνατότητα να ανακαλούν τα δικαιώματά τους όταν τα έργα τους παύουν εντελώς να αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης. Θα βασίζεται στις ειδικές ανά κλάδο συνθήκες, ώστε να συνυπολογίζονται τα νόμιμα συμφέροντα των παραγωγών, των εκδοτών και των επενδυτών.

  Για παράδειγμα, ο μηχανισμός ανάκλησης θα μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο μετά την παρέλευση εύλογου χρονικού διαστήματος από τη σύναψη της συμφωνίας παραχώρησης άδειας χρήσης.

  Οι δημιουργοί θα υποχρεούνται επίσης να ενημερώνουν τους παραγωγούς ή τους εκδότες τους για την πρόθεσή τους να ανακαλέσουν τα δικαιώματά τους εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Με αυτόν τον τρόπο, ο παραγωγός ή ο εκδότης θα έχει τη δυνατότητα να αρχίσει να εκμεταλλεύεται το έργο, εάν το επιθυμεί.

  20. Ποιες νέες εξαιρέσεις από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας προβλέπει η οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας*;

  Οι εξαιρέσεις ή οι περιορισμοί αποκλειστικού δικαιώματος δίνουν τη δυνατότητα στον δικαιούχο της εξαίρεσης —μεμονωμένο πρόσωπο ή ίδρυμα— να χρησιμοποιεί προστατευόμενο περιεχόμενο χωρίς προηγούμενη άδεια των δικαιούχων.

  Οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί προβλέπονται ώστε να διευκολύνεται η χρήση περιεχομένου που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε ορισμένες περιπτώσεις που αφορούν άμεσα στόχους δημόσιου συμφέροντος, όπως η εκπαίδευση, η έρευνα και ο πολιτισμός.

  Βάσει των υφιστάμενων κανόνων της ΕΕ στον τομέα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, οι οποίοι χρονολογούνται από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, τα κράτη μέλη δύνανται αλλά δεν υποχρεούνται να θεσπίζουν εξαιρέσεις από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στους προαναφερόμενους τομείς.

  Με τη νέα οδηγία* το πλαίσιο της ΕΕ για τις εξαιρέσεις θα συμβαδίζει με τις ψηφιακές χρήσεις σε ορισμένους τομείς, όπως η εκπαίδευση, η έρευνα και η πολιτιστική κληρονομιά. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν πέντε υποχρεωτικές εξαιρέσεις για τα εξής:

  • εξόρυξη κειμένων και δεδομένων για ερευνητικούς σκοπούς,
  • γενική εξαίρεση εξόρυξης κειμένων και δεδομένων, πέραν του τομέα της έρευνας,
  • διδασκαλία,
  • διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς,
  • χρήση έργων μη διαθέσιμων στο εμπόριο σε ειδικές περιπτώσεις όπου δεν μπορούν να συνάπτονται άδειες για τις εν λόγω χρήσεις, επειδή δεν υπάρχει κανένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης να τις παραχωρήσει.

  Οι παραπάνω νέες εξαιρέσεις θα απελευθερώσουν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες για την έρευνα, την εκπαίδευση, και τη διαφύλαξη και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς, λαμβανομένων επίσης υπόψη των επιγραμμικών και διασυνοριακών χρήσεων υλικού που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

  21. Με ποιόν τρόπο θα ωφελήσουν τους ερευνητές οι νέοι κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας*;

  Η οδηγία* θα προβλέπει νέα εξαίρεση για την εξόρυξη κειμένων και δεδομένων για σκοπούς επιστημονικής έρευνας και θα παρέχει περισσότερη ασφάλεια δικαίου στους ερευνητές.

  Η εξόρυξη κειμένων και δεδομένων είναι μια αυτοματοποιημένη διαδικασία συλλογής πληροφοριών με μηχανική ανάγνωση, υψηλής ταχύτητας, τεράστιου όγκου δεδομένων και κειμένων.

  Οι νέοι κανόνες* θα επιτρέπουν στους ερευνητές να εφαρμόζουν αυτή την τεχνολογία σε πληθώρα επιστημονικών περιοδικών στα οποία οι ερευνητικοί τους οργανισμοί είναι συνδρομητές, χωρίς να χρειάζεται να αιτούνται άδεια για εξόρυξη κειμένων και δεδομένων.

  Επομένως, η νέα οδηγία* θα προωθήσει τη διεξαγωγή κορυφαίας ευρωπαϊκής έρευνας και, κατ’ επέκταση, ενδέχεται να συμβάλει στην ανακάλυψη θεραπειών για νόσους όπως είναι ο καρκίνος ή γενετικές και σπάνιες νόσοι.

  22. Ποιος είναι ο σκοπός της γενικής εξαίρεσης εξόρυξης κειμένων και δεδομένων;

  Η οδηγία* θα περιλαμβάνει δεύτερη, πιο γενική εξαίρεση για την εξόρυξη κειμένων και δεδομένων πέραν της έρευνας, την οποία τα κράτη μέλη θα υποχρεούνται επίσης να εφαρμόσουν στο εθνικό τους δίκαιο.

  Η διάταξη θα εφαρμόζεται σε όλους τους δικαιούχους περιεχομένου στο οποίο έχουν νόμιμη πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένου του δημόσια διαθέσιμου περιεχομένου στο διαδίκτυο.

  Η νέα διάταξη θα καλύπτει, για παράδειγμα, την ανάλυση δεδομένων που διεξάγεται σε περιεχόμενο από το διαδίκτυο για σκοπούς έρευνας αγοράς, εκμάθησης μηχανής, ερευνητικής δημοσιογραφίας κ.λπ. Θα συμβάλει στην ανάπτυξη της ανάλυσης δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης στην ΕΕ.

  23. Ποιοι θα ωφεληθούν από τη νέα εξαίρεση για σκοπούς διδασκαλίας;

  Η νέα εξαίρεση για σκοπούς διδασκαλίας θα καλύπτει περιεχόμενο που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και θα αφορά ψηφιακές χρήσεις του χάριν παραδείγματος κατά τη διδασκαλία.

  Με αυτόν τον τρόπο, για παράδειγμα, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα (π.χ. πανεπιστήμια, σχολεία) θα μπορούν να καθιστούν διαθέσιμο διδακτικό περιεχόμενο ή επιγραμμικά μαθήματα σε μαθητές εξ αποστάσεως σε άλλα κράτη μέλη μέσω του ασφαλούς ηλεκτρονικού τους περιβάλλοντος, π.χ. το ενδοδίκτυο ενός πανεπιστημίου ή το εικονικό περιβάλλον μάθησης ενός σχολείου.

  24. Θα ενισχύσουν οι νέοι κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας* τη διαφύλαξη και τη διαθεσιμότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς;

  Ναι. Αφενός, οι νέοι κανόνες* θα δίνουν τη δυνατότητα σε βιβλιοθήκες και άλλα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως αρχεία, βιβλιοθήκες ή μουσεία, να δημιουργούν αντίγραφα έργων πολιτιστικής κληρονομιάς της ΕΕ, προστατευόμενων από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συναφή δικαιώματα, με σκοπό τη διαφύλαξή τους, με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών τεχνικών.

  Αφετέρου θα διευκολύνουν τα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς να συνάπτουν άδειες χρήσης με εταιρείες συλλογικής διαχείρισης, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο των έργων που δεν είναι διαθέσιμα στο εμπόριο και βρίσκονται στις συλλογές τους.

  Με αυτόν τον τρόπο, θα καταστεί πολύ πιο εύκολη η χρήση έργων που δεν είναι πλέον διαθέσιμα στο εμπόριο και, ταυτόχρονα, θα διασφαλίζεται η πλήρης προστασία των δικαιωμάτων των δικαιούχων.

  Τα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφιοποιούν και να καθιστούν διαθέσιμες τις συλλογές τους έργων μη διαθέσιμων στο εμπόριο προς όφελος του ευρωπαϊκού πολιτισμού και όλων των πολιτών.

  Αυτός ο μηχανισμός συμπληρώνεται στο κείμενο της πολιτικής συμφωνίας από εξαίρεση η οποία θα εφαρμόζεται σε ειδικές περιπτώσεις, όταν δεν υπάρχει κανένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης να παραχωρήσει άδεια χρήσης έργων μη διαθέσιμων στο εμπόριο σε ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς.

  25. Τι αλλάζει για τους χρήστες όσον αφορά το περιεχόμενο που έχει καταστεί «κοινό κτήμα»;

  Όταν ένα έργο τέχνης δεν προστατεύεται πλέον από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τότε καθίσταται αυτό που στη νομική ορολογία ονομάζεται «κοινό κτήμα».

  Σε αυτή την περίπτωση, οποιοσδήποτε μπορεί ελεύθερα να δημιουργεί, να χρησιμοποιεί και να κοινοποιεί αντίγραφα του εν λόγω έργου, είτε είναι φωτογραφία, είτε παλιός πίνακας ζωγραφικής, είτε γλυπτό.

  Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει πάντα σήμερα, διότι ορισμένα κράτη μέλη προβλέπουν προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας για τα αντίγραφα των εν λόγω έργων τέχνης.

  Η νέα οδηγία* θα εξασφαλίζει ότι όλοι οι χρήστες μπορούν να διαδίδουν επιγραμμικά με πλήρη ασφάλεια δικαίου αντίγραφα έργων τέχνης που έχουν καταστεί κοινό κτήμα.

  Για παράδειγμα, οποιοσδήποτε θα μπορεί να αντιγράφει, να χρησιμοποιεί και να κοινοποιεί επιγραμμικές φωτογραφίες πινάκων ζωγραφικής, γλυπτών και έργων τέχνης που έχουν καταστεί κοινό κτήμα, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο, καθώς και να τις επαναχρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων, για εμπορικούς σκοπούς, ή να τις αναφορτώνει στη Βικιπαίδεια.

  26. Με ποιόν τρόπο θα ευνοήσουν οι νέοι κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τη διαθεσιμότητα οπτικοακουστικών έργων της ΕΕ σε πλατφόρμες διάθεσης βίντεο κατά παραγγελία;

  Παρά την ολοένα αυξανόμενη δημοφιλία υπηρεσιών κατά παραγγελία (π.χ. Netflix, Amazon Video, Universcine, Filmin, Maxdome, ChiliTV), ο αριθμός ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων που είναι διαθέσιμα σε πλατφόρμες διάθεσης βίντεο κατά παραγγελία είναι σχετικά μικρός.

  Ο μηχανισμός διαπραγμάτευσης θα συνίσταται σε διαμεσολαβητή ή ουδέτερο φορέα ο οποίος θα συμβάλλει στη σύναψη συμβατικών συμφωνιών και στην άρση των δυσκολιών που αφορούν την παραχώρηση αδειών χρήσης δικαιωμάτων, ώστε να καταστούν διαθέσιμες ταινίες και σειρές σε πλατφόρμες διάθεσης βίντεο κατά παραγγελία.

  Περισσότερες άδειες χρήσης σημαίνουν περισσότερα ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά έργα διαθέσιμα σε πλατφόρμες διάθεσης βίντεο κατά παραγγελία. Παράλληλα, θα εμπλουτιστούν τα είδη και η ποικιλία των έργων που καθίστανται διαθέσιμα σε πλατφόρμες διάθεσης βίντεο κατά παραγγελία.

  Show More

  Related Articles

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Back to top button
  Close