Κύπρος

Σειρά μέτρων για αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης πυροτεχνημάτων

Σειρά μέτρων με στόχο την αντιμετώπιση της παράνομης κατοχής, εμπορίας και χρήσης πυροτεχνημάτων αποφάσισαν την Τρίτη οι αρμόδιοι υπουργοί.

Ανάμεσα στα μέτρα που αποφασίστηκαν είναι εντατικοποίηση των ελέγχων, η σύσταση Τεχνικής Επιτροπής και η ανάρτηση καταλόγου με όλες τις προγραμματισμένες αδειούχες χρήσεις πυροτεχνημάτων στην ιστοσελίδα της αστυνομίας.

Ο υπουργός Γεωργίας, Κώστας Καδής, και ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Σαββίδης, πραγματοποίησαν συνάντηση την Τρίτη, με αφορμή την έξαρση της παράνομης χρήσης πυροτεχνημάτων που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα, σε ώρες κοινής ησυχίας.

Η συνάντηση έγινε στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και ήταν παρόντες ο Αρχηγός Αστυνομίας, Κύπρος Μιχαηλίδη και οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

Μετά από λεπτομερή εξέταση του θέματος, αποφασίστηκε η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Υπηρεσίας Μεταλλείων και της Αστυνομίας καθώς επίσης η εντατικοποίηση των ελέγχων από όλους τους συναρμόδιους για εντοπισμό των παράνομων δραστηριοτήτων και παραπομπή των παρανομούντων ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Κατά τη συνάντηση, αποφασίστηκε επίσης η σύσταση Τεχνικής Επιτροπής, η οποία εντός ενός μηνός θα εισηγηθεί προς τους Υπουργούς συγκεκριμένες βελτιώσεις του νομοθετικού πλαισίου σε σχέση με τις αρμοδιότητες, την αδειοδότηση και πρόληψη των παρανομιών.

Η εν λόγω Επιτροπή θα εισηγηθεί σχετικές τροποποιήσεις της Νομοθεσίας, έτσι ώστε να καθοριστούν πιο αποτρεπτικές ποινές, να επανακαθοριστούν οι εκδηλώσεις που θα αδειοδοτούνται, αλλά και τροπολογίες που θα επιτρέπουν περαιτέρω την αποτελεσματικότερη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στην αδειοδότηση και στον έλεγχο της κατοχής, εμπορίας και χρήσης των πυροτεχνημάτων.

Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Μεταλλείων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, που είναι Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου, χορηγούνται περίπου 550 άδειες χρήσης πυροτεχνημάτων τον χρόνο, για πολιτιστικές, φιλανθρωπικές, δημοτικές, κοινοτικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ, δημόσιες μουσικές συναυλίες, για τουριστικούς και εμπορικούς σκοπούς κ.ά.

Για τη μείωση της όχλησης που προκαλείται από τη χρήση πυροτεχνημάτων, εντός των αστικών κέντρων και σε χώρους που κρίνονται κατάλληλοι, παραχωρούνται άδειες χρήσης μικρού μεγέθους πυροτεχνημάτων. Μεγάλου μεγέθους πυροτεχνήματα αδειοδοτούνται κυρίως σε παραλιακές περιοχές, νοουμένου ότι ο χώρος χρήσης τους βρίσκεται στις ακτές και σε απόσταση ασφαλείας.

Για σχετική ενημέρωση του κοινού, η Υπηρεσία Μεταλλείων παραθέτει στην ιστοσελίδα της σχετικό κατάλογο, στον οποίο αναγράφονται όλες οι προγραμματισμένες αδειούχες χρήσεις πυροτεχνημάτων.

Ο εν λόγω κατάλογος θα δημοσιοποιείται στο εξής και στην ιστοσελίδα της Αστυνομίας.

Οποιεσδήποτε άλλες εκδηλώσεις χρήσης πυροτεχνημάτων, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στον πιο πάνω κατάλογο, είναι παράνομες και καλείται το κοινό να τις καταγγέλλει στην Αστυνομία ή στην Υπηρεσία Μεταλλείων.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
Close