Τα νέα πιστωτικά επιτόκια της Ελληνικής Τράπεζας

hellenic bank

(OnlinEpikairotita) — Σε αλλαγές στα πιστωτικά επιτόκια θα προχωρήσει από τον νέο χρόνο η Ελληνική Τράπεζα.

Η Ελληνική Τράπεζα ενημερώνει τους πελάτες της για δύο σημαντικές αλλαγές στις οποίες θα προβεί από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Συγκεκριμένα, η Ελληνική Τράπεζα θα προβεί σε τροποποίηση των πιστωτικών λογαριασμών προειδοποίησης 2,7,30 και 90 ημερών και των τρεχούμενων λογαριασμών όψεως. Για τους τρεχούμενους και όψεως το πιστωτικό επιτόκιο είναι μηδενικό.

Για προειδοποίηση 2 ημερών για οποιοδήποτε ποσό κατάθεσης το επιτόκιο είναι επίσης μηδενικό. Για κατάθεση προειδοποίησης 7 ημερών το επιτόκιο είναι 0,10%, για κατάθεση προειδοποίησης 30 ημερών το επιτόκιο είναι 0,10% και προειδοποίησης 90 ημερών 0,25%.

Είδος λογαριασμού Κατάθεση Πιστωτικό Επιτόκιο
Τρεχούμενος 0%
Όψεως 0%
Προειδοποίηση 2 ημερών Οποιοδήποτε Ποσό 0%
Προειδοποίηση 7 ημερών Οποιοδήποτε Ποσό 0,10%
Προειδοποίηση 30 ημερών Οποιοδήποτε Ποσό 0,10%
Προειδοποίηση 90 ημερών (3 μηνών) Οποιοδήποτε Ποσό 0,25%

Η Ελληνική ενημερώνει τους πελάτες της ότι έχουν δικαίωμα να μην αποδεχθούν τις τροποποιήσεις και πριν την έναρξη ισχύος των νέων επιτοκίων μπορούν να τερματίσουν την σύμβαση. Επίσης έχουν την επιλογή να μεταφέρουν τα χρήματα σε άλλα προϊόντα της Τράπεζας με υψηλότερα πιστωτικά επιτόκια χωρίς επιβάρυνση.

Για εξάσκηση του δικαιώματος των πελατών που δεν επιθυμούν τις αλλαγές των πιστωτικών επιτοκίων και τη λύση σύμβασης-πλαισίου, η Ελληνικής τους καλεί να επισκεφθούν οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας (πρώην δίκτυο Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας).

Copyright © 2019 OnlinEpikairotita.com