Τέλος τα βιβλιάρια καταθέσεων του Συνεργατισμού

Από την 1η Ιανουαρίου 2019.

COOP - Savings Booklets
Τα βιβλιάρια καταθέσεων της Συνεργατικής Τράπεζας. [Photo Credits: ONLINEPIKAIROTITA]

(OnlinEpikairotita) — Σε νέα δεδομένα καλούνται να προσαρμοσθούν οι πελάτες της Ελληνικής Τράπεζας και ειδικότερα αυτοί που προέρχονται από τον Συνεργατισμό.

Η Ελληνική Τράπεζα ενημέρωσε με επιστολή τους πελάτες της ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2019 θα προβεί σε δύο σημαντικές αλλαγές: Την κατάργηση των βιβλιάριων καταθέσεων και την τροποποίηση των πιστωτικών επιτοκίων.

Από το νέο χρόνο τα υφιστάμενα βιβλιάρια καταθέσεων θα σταματήσουν να ενημερώνονται, ενώ δεν θα παραχωρούνται νέα βιβλιάρια σε υφιστάμενους ή νέους πελάτες.

Όπως εξηγεί η Ελληνική, τα βιβλιάρια καταθέσεων έχουν καταργηθεί από όλες σχεδόν τις τράπεζες της Ευρώπης, αφού πλέον οι πελάτες μπορούν να ενημερώνονται με άλλους τρόπους.

Οι πελάτες θα μπορούν να ενημερώνονται ακόμα και σε ώρες που τα καταστήματα είναι κλειστά για το υπόλοιπο των λογαριασμών τους, ενώ οι καταστάσεις λογαριασμών θα μπορούν να τυπώνονται από τα καταστήματα για τον τρέχοντα μήνα χωρίς καμία χρέωση.

Το τρέχον υπόλοιπο και το διαθέσιμο υπόλοιπο των λογαριασμών θα μπορεί να τυπώνεται πάνω στην απόδειξη κατάθεσης/ανάληψης.

Επίσης θα δίνεται πληροφόρηση 24 ώρες το 24ωρο μέσω ΑΤΜ για το τρέχον και διαθέσιμο υπόλοιπο καθώς και για τις τελευταίες 10 κινήσεις του λογαριασμού.

Ακόμη και μέσω της ηλεκτρονικής τραπεζικής (I banking) και της εφαρμογής COOP Mobile.

Copyright © 2019 OnlinEpikairotita.com