Απόψεις

Τι ισχύει για το σχέδιο των κρατικών εγγυήσεων ύψους €2 δις

Στον πόλεμο δεν πας με τα μισά όπλα, αλλά χρησιμοποιείς όλα τα εργαλεία που έχεις στη διάθεση σου για να κερδίσεις τη μεγάλη μάχη. Αυτά περίπου δηλώνει αυτές τις μέρες ο Υπουργός Οικονομικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης όσο αφορά το Νομοσχέδιο για το Σχέδιο των κρατικών εγγυήσεων, μέχρι 2 δισεκατομμύρια ευρώ, για την παροχή δανείων προς επιχειρήσεις/αυτοτελώς εργαζομένους, μέσω των κυπριακών τραπεζών.

Επειδή υπάρχει μεγάλη παραπληροφόρηση σχετικά με το εν λόγω θέμα, παραθέτω πιο κάτω εν συντομία τα κύρια σημεία του Σχεδίου, ορισμένα από τα οποία ενδεχομένως να τροποποιηθούν, στα πλαίσια της διαβούλευσης και της συναίνεσης μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων, με κύριο στόχο την επίτευξη πλειοψηφίας για τη ψήφιση του Νομοσχεδίου από τη Βουλή.

  •  Λόγω της παγκόσμιας κρίσης του κορωνοϊού που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις ευρωπαϊκές οικονομίες και ιδιαίτερα τον ιδιωτικό τομέα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προχωρήσει σε χαλάρωση των κανονισμών κρατικής ενίσχυσης, επιτρέποντας την παροχή κρατικών εγγυήσεων από τον κράτος προς τις επιχειρήσεις για δανεισμό τους από τις τράπεζες. Ως εκ τούτου, δίνεται και στην Κύπρο ένα πολύ δυνατό εργαλείο για να στηρίξει περαιτέρω τον ιδιωτικό τομέα που επηρεάζεται το περισσότερο από την κρίση. Για να καταστεί νόμιμη αυτή η κρατική ενίσχυση, οι τράπεζες, στα πλαίσια του πιο πάνω Σχεδίου, θα καταβάλουν τέλος παραχώρησης εγγύησης προς το κράτος.
  • Η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Κύπρο έχει ως εξής: Από τη μία, υπάρχει η επιτακτική ανάγκη για παροχή άμεσης ρευστότητας, ως διευκόλυνση / «ανάσα», προς τις επιχειρήσεις που ήταν πάντοτε συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους, αλλά λόγω του κορωνοϊού δυσκολεύονται με τις τρέχουσες ανάγκες και τα λειτουργικά τους έξοδα. Από την άλλη, διανύουμε μια εποχή όπου οι τράπεζες έχουν αρκετή ρευστότητα, την οποία επιθυμούν να διοχετεύσουν στον ιδιωτικό τομέα.
  • Πώς θα λειτουργήσει το Σχέδιο: Το κράτος ΔΕΝ θα δώσει €2δις στις τράπεζες. Οι τράπεζες, με δικά τους χρήματα και με τις δικές τους διαδικασίες, οι οποίες ισχύουν στα πλαίσια του ευρωπαϊκού εποπτικού συστήματος, θα μπορούν να παρέχουν δάνεια, με ευνοϊκούς όρους, σε βιώσιμες επιχειρήσεις αυτοεργοδοτούμενους που δεν είχαν μη εξυπηρετούμενα δάνεια μέχρι τέλος Δεκ 2019, μέχρι συνολικού ποσού €2δις, με εγγυητή το κράτος. Δηλαδή, το κράτος θα παρέχει εγγυήσεις προς τις επιχειρήσεις (και όχι προς τις τράπεζες) για να καταστούν πιο φερέγγυες, δίνοντας έτσι κίνητρο στις τράπεζες, αυτή τη δύσκολη εποχή, να παρέχουν άμεση, φτηνή ρευστότητα σε όσες επιχειρήσεις το επιθυμούν, η οποία ρευστότητα ενδεχομένως να μην παρεχόταν εάν δεν υπήρχε αυτό το κίνητρο.
  • Ευνοϊκοί όροι: Το επιτόκιο θα είναι πολύ πιο χαμηλό σε σχέση με τα υφιστάμενα δάνεια και θα καθορίζεται αναλόγως των εξασφαλίσεων και των ετών αποπληρωμής του δανείου. Ο χρόνος αποπληρωμής του δανείου θα κυμαίνεται από 3 μήνες μέχρι 6 έτη, ενώ θα υπάρχει η ευχέρεια κάποια δάνεια να μην είναι εξασφαλισμένα με υποθήκευση ακίνητης περιουσίας, ενώ κάποια άλλα να είναι εξασφαλισμένα, αναλόγως της περίπτωσης.
  • Που θα δίνονται τα δάνεια: Με βάση το υφιστάμενο Σχέδιο, €350εκ θα πρέπει να διοχετευτούν σε πολύ μικρές επιχειρήσεις (ενδεχομένως μέχρι 5 υπαλλήλους) και σε αυτοτελώς εργαζομένους, €1.2δις θα πρέπει να διοχετευτούν σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (μέχρι 250 υπαλλήλους) και €200εκ σε μεγάλες επιχειρήσεις. Ο στόχος είναι σαφώς να στηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Τα υπόλοιπα €250εκ από τα €2δις θα είναι διαθέσιμα για επιδότηση μέρους του επιτοκίου για υφιστάμενα εξυπηρετούμενα δάνεια, στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων.
  • Το ρίσκο: Οι τράπεζες έχουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία να διοχετεύσουν τα δάνεια σε βιώσιμες επιχειρήσεις, οι οποίες θα μπορούν να αποπληρώνουν τα δάνεια τους, μέσω των αυστηρών διαδικασιών που ισχύουν και σήμερα. Συνεπώς το ρίσκο να καταστεί ένα τέτοιο δάνειο στο μέλλον μη εξυπηρετούμενο, μειώνεται σε μεγάλο βαθμό. Στο τέλος της ημέρα, δεν είναι κανενός ο στόχος να δημιουργηθούν νέα ΜΕΔ στο τραπεζικό μας σύστημα. Σε περίπτωση όμως που κάποια από αυτά τα δάνεια καταστούν ΜΕΔ, τότε θα τεθούν σε λειτουργία εξασφαλίσεις/εγγυήσεις του δανείου, αναλόγως της συμφωνίας που θα γίνει – ο επιμερισμός του ρίσκου της εγγύησης σε αυτή την περίπτωση είναι 70% στο κράτος και 30% στην τράπεζα. Συνεπώς και οι τράπεζες επιμερίζονται μέρος του κινδύνου, καθώς επίσης και το γεγονός ότι θα πρέπει να αυξήσουν τις προβλέψεις τους για ενδεχόμενα ΜΕΔ.
  • Μια σημαντική πρόνοια του Σχεδίου για να μπορεί μια επιχείρηση να ενταχθεί στο Σχέδιο, είναι και η προϋπόθεση να μην προχωρήσει σε απολύσεις υπαλλήλων: η χρονική διάρκεια της υποχρέωσης αυτής είναι ανάλογη με τη διάρκεια του δανείου, δηλαδή, κάθε έτος διάρκειας του δανείου αντιστοιχεί σε περίοδο ενός μηνός υποχρέωσης μη απόλυσης για την επιχείρηση.
  • Τέλος, στο Σχέδιο θα υπάρχει μηχανισμός ελέγχου από πλευράς Κυβέρνησης για τον τρόπο παροχής των εν λόγω δανείων, πρώτον διότι οι κρατικές εγγυήσεις θα αποτελούν χρήματα του φορολογούμενου πολίτη και κατά δεύτερο, για να διασφαλιστεί ότι τα εν λόγω δάνεια θα δοθούν ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πραγματικά το έχουν ανάγκη.

Η Σάβια Ορφανίδου είναι Βουλεύτρια του ΔΗΣΥ Λευκωσίας.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
Close