Μεταφορές

Αρχίζει η διαδικασία ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας οχημάτων για το 2020

Από 7 Ιανουαρίου 2020 μέχρι τις 10 Μαρτίου 2020.

Την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας ανανέωσης των αδειών κυκλοφορίας οχημάτων για το πρώτο τρίμηνο του 2020 καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες ανακοίνωσε την Παρασκευή το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ), οι άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων θα ανανεώνονται από την Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2020, μέχρι και την Τρίτη, 10 Μαρτίου 2020. Τονίζεται πως δεν θα σταλούν ειδοποιήσεις προς τους εγγεγραμμένους ιδιοκτήτες.

Σημειώνεται πως με βάση την ισχύουσα νομοθεσία οι άδειες κυκλοφορίας που θα ανανεώνονται μέχρι τις 10.3.2020 χωρίς επιβάρυνση. Μετά από την τελική ημερομηνία θα επιβάλλεται ως επιβάρυνση στην άδεια κυκλοφορίας το άθροισμα του ποσού των 10 ευρώ και ποσού ίσου με το δέκα τις εκατό (10%) της άδειας κυκλοφορίας που αντιστοιχεί στο οφειλόμενο ποσό για το τρέχον έτος.

Το ΤΟΜ συμβουλεύει τους πολίτες όπως όλοι φροντίσουν να ανανεώσουν έγκαιρα την άδεια κυκλοφορίας τους και να μην περιμένουν τις τελευταίες μέρες, ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη υπερφόρτωση του συστήματος που μπορεί να προκαλέσει ταλαιπωρία.

Ο έλεγχος των οχημάτων θα αρχίσει την Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2020, και από την ημερομηνία αυτή η αστυνομία και το ΤΟΠ θα καταγγέλλουν όσους κυκλοφορούν οχήματα χωρίς ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας.

Πώς θα ανανεώσεις την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος σου

Για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας χρειάζεται πιστοποιητικό καταλληλότητας σε ισχύ και ασφάλεια.

Οι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να ανανεώσετε την άδεια σας είναι οι εξής:

  • διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://rtd.mcw.gov.cy
  • Εμπορικές Τράπεζες
  • Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη
  • Επαρχιακά γραφεία του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών
  • Επαρχιακά γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών

Όσοι είχαν ανανεώσει την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος τους κατά το έτος 2019 αλλά δεν προτίθενται να την ανανεώσουν για το έτος 2020 θα πρέπει να υποβάλουν στο ΤΟΜ αίτηση ακινητοποίησης του οχήματος, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΤΟΜ12Α. Σε αντίθετη περίπτωση η υποχρέωση για καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο τέλος κυκλοφορίας συνεχίζει να υφίσταται ως αστικό χρέος, οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

Σε περίπτωση καταστροφής του οχήματος θα πρέπει οι ιδιόκτητες να υποβάλλουν στα γραφεία του ΤΟΜ ή των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) ή στα Επαρχιακά γραφεία του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών αίτηση ακύρωσης εγγραφής του οχήματος (έντυπο ΤΟΜ 98Α) συνοδευόμενη από το «Πιστοποιητικό Καταστροφής» που εκδίδεται από αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων οχημάτων, για να απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας από την ημερομηνία καταστροφής του οχήματος.

Διαβάστε περισσότερα

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
Close