Ευρώπη

Χωρίς εσωτερική τουαλέτα το 2,1% των πολιτών της ΕΕ

Σε Κύπρο και Ελλάδα το ποσοστό εκτιμήθηκε σε 0,5% και 0,2%, αντίστοιχα.

Την περσινή χρονιά, το 2,1% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ζούσε σε κατοικία χωρίς εσωτερική τουαλέτα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία Eurostat.

Μάλιστα το ποσοστό αυτό μειώθηκε κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2010 που ήταν 3,3%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το μεγαλύτερο ποσοστό μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ παρουσιάζεται στη Ρουμανία, όπου περισσότεροι από ένας στους τέσσερις πολίτες δήλωσαν ότι το 2018 η κατοικία τους δεν είχε εσωτερική τουαλέτα (27,7%).

Ακολουθούν η Βουλγαρία με ποσοστό 15,3%, η Λιθουανία με 10,6% και η Λετονία με 9,9%.

[Credits: EUROSTAT]
Αντίθετα, το ποσοστό των κατοικιών χωρίς εσωτερική τουαλέτα ήταν κάτω από το 1% σε 19 κράτη μέλη της ΕΕ, με τα χαμηλότερα μερίδια στη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες και τη Σουηδία (κοντά στο 0%).

Στην Κύπρο και την Ελλάδα το ποσοστό των πολιτών που δεν είχαν αποχωρητήριο εντός της κατοικίας τους ήταν 0,5% και 0,2%, αντίστοιχα.

[Credits: EUROSTAT]
Πηγή
EUROSTAT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button